Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeervoorzieningen voor auto met caravan

Vraag gesteld door op 27 juni 2021

Sinds dit jaar rijd ik met een caravan. Nu is het mij opgevallen dat je langs de snelwegen mooie ruime parkeerplaatsen hebt voor vrachtwagens want vrachtwagens hebben veel ruimte nodig en moeten ook makkelijk weg kunnen rijden. En voor personen auto’s. Maar niet voor auto’s met caravans. De meeste vakken zijn vaak steekvakken. Een auto met caravan is gebaat bij ruime langs parkeervakken.

Kan de ANWB zich niet hard maken om meer parkeervoorzieningen voor deze doelgroep te creëren? En dat deze dan ook duidelijk aangegeven worden op borden langs de wegen? Nu ga ik maar met kleinduimpje tussen de reuzen staan maar dat is ook niet de bedoeling. En deze reuzen brommen nogal omdat de koelingen moeten blijven werken. En dat is totaal niet gezellig als je even wil lunchen of rusten!

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U vraagt of de ANWB zich hard wil maken om meer parkeervoorzieningen voor de auto met caravan te realiseren langs de snelwegen.

Het wordt inderdaad steeds drukker op de grote parkeerplaatsen langs de snelwegen tijdens de vakantieperiode en dat kan tot onveilige situaties leiden. Vooral de parkeerproblematiek tussen caravancombinaties en vrachtwagens speelt hier. Precies het punt waar u het over heeft. Soms is het voor een weggebruiker zelfs onmogelijk om een rustpauze te nemen. Dat geldt voor beide groepen.

Inventarisatie

In de Kampeer en Caravan Kampioen van september 2014 plaatsten we een oproep om ervaringen te delen over het parkeren langs de snelwegen.
Uit de inventarisatie bleek dat:

  • Er is op dit moment op een aantal wegen, met name A1, A67, A73, A58, te weinig ruimte op de parkeerplaatsen.
  • De verkeersonveiligheid die gepaard gaat met de overvolle parkeerplaatsen is en blijft een nijpend probleem en wordt geregeld in de reacties genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrachtwagens die op uitvoegstrook stil staan.
  • De rij- en rusttijden wet verplicht vrachtwagenchauffeurs tot een regelmatige stop en tot onderbreking van de reis. Bij overtreding van de rij- en rusttijdenwet volgen flinke boetes. Die regels zijn er vanwege de verkeersveiligheid.
  • Vakantiegangers hebben ook geregeld rustpauzes nodig, om eenzelfde reden als beroepschauffeurs (nl. verkeersveiligheid).
  • Er is op korte termijn nog enige (zij het weinig) ruimte te winnen door de personenauto’s van de ‘grote’ plekken te weren cq. beter geleidingssystemen op de verzorgingsplaatsen te maken zodat verkeerd gereden auto’s toch op de juist plaats kunnen parkeren.

Deze inventarisatie hebben we destijds besproken met het ministerie van I en M. Zij onderkende de problemen en zoekt naar mogelijkheden om meer ruimte te creëren. Gezien de randvoorwaarden (beperkte financiële mogelijkheden) kan ze die niet vinden in capaciteitsuitbreiding van de parkeerplaatsen langs autosnelwegen. Wel wil de minister minder lang parkerende vrachtautochauffeurs op de parkeerplaatsen. Dat geeft ruimte aan de ‘gewone’ automobilist /caravanner die onderweg is en ook aan de parkerende vrachtrijder die er voor een normale pauze stopt.

Hoe is het nu?

De ANWB heeft geconstateerd dat het Ministerie dit beleid nog niet uitvoert. Het is ook niet makkelijk want enerzijds moeten er adequate systemen komen die de lang parkerende vrachtwagens weren. En anderzijds moeten er alternatieve voorzieningen buiten de snelwegen komen die voldoende aantrekkelijk zijn voor de lang parkerende vrachtwagenchauffeurs. Kortom, het heeft onze aandacht en blijft onze aandacht houden.

Naast het aansporen van het ministerie, voeren we overigens zelf ook onderzoek uit naar de stand van zaken. In de Kampioen zullen we hier binnenkort de resultaten van delen. De echte verbetering is een kwestie van een geleidelijk proces dat tijd vergt.