Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

WA bij banden ouder dan 10 jaar

Vraag gesteld door P.S. van Walbeek op 21 juli 2020

Jaarlijks breng ik naast mijn eigen caravan de caravan van de buurvrouw van de stalling naar de vaste plaats op de camping, een ritje van twee km. Omdat er bij een oudere caravan op de camping problemen waren met lekke banden, heb ik de banden van de caravan van de buurvrouw gecontroleerd. Het DOT nummer eindigt op 0405. De banden zijn dus uit 2005.

De buurvrouw wil geen nieuwe banden omdat er weinig mee wordt gereden. Verder is zij van mening dat zij wettelijk aansprakelijk is, mochten er bij het korte ritje door de banden ongelukken komen. Ik denk, dat ik wettelijk aansprakelijk ben. Wie heeft er gelijk? Is het mogelijk de wettelijke aansprakelijkheid onderling te regelen, bv. door het schriftelijk vast te leggen?

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U wilt weten wie aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van een ongeval dat is ontstaan door het rijden met oude banden.

Rijden met de auto (en caravan) van een ander brengt risico’s met zich mee. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de schade die is toegebracht aan derden en schade aan de auto en caravan zelf, de cascoschade.

De schade aan derden wordt vergoed op basis van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Wel is het zo, dat als blijkt dat de oorzaak van het ongeval mede een gevolg is van slechte banden, de WAM-verzekeraar dit kan verhalen op de verzekerde.

Voor de schade aan de auto en/of caravan zelf geldt dat deze gedekt kan zijn op een cascoverzekering, ongeacht de oorzaak van het ongeval. Is er geen cascoverzekering, dan zou uw buurvrouw bij u kunnen aankloppen om de schade te vergoeden. Dat kan echter alleen als u een verwijt kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld u heeft een stuurfout gemaakt waardoor de schade aan de auto en/of caravan is ontstaan. Maar is het aantoonbaar dat het ongeval en de schade het gevolg van de slechte banden, dan zal uw buurvrouw zelf de schade moeten dragen.

U kunt de aansprakelijkheid onderling regelen door schriftelijk vast te leggen dat u in bepaalde gevallen niet aansprakelijk zal zijn. Bijvoorbeeld voor schade die is ontstaan door slechte banden. Als u zeker wilt zijn en geen risico wilt lopen, kunt u het beste niet meer met de caravan rijden, tenzij er nieuwe banden op zitten.

Meer informatie over auto lenen kunt u lezen op onze website.