Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wie is eigenaar van bomen op een gehuurde jaarplaats voor een stacaravan?

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 25 oktober 2019

Recron campingeigenaar van camping de Hertenhorst in Beekbergen heeft een dode dennenboom via een hoogwerker van mijn gehuurde staanplaats weg laten halen en verlangt nu van mij de helft van de kosten zijnde € 300,00 mee te betalen. Volgens mij  is een professionele exploitant van een camping, eigenaar van de boom op mijn huurgrond en heeft hij maatregelen genomen ter voorkoming van schade.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U huurt een plaats op een Recron camping. Nu heeft de campingeigenaar een dode boom van uw plaats laten verwijderen. Hij vraagt u nu de helft van de kosten te betalen. U vraagt wat uw rechten zijn.

Een boom is inderdaad onderdeel van de grond en valt zo onder de eigendom van de grondeigenaar. Je zou dus kunnen denken dat de campingeigenaar verantwoordelijk is voor het onderhoud hiervan. Dat is in ieder geval zo voor de bomen op het openbare deel van de caming. In de Recron voorwaarden staat echter ook opgenomen dat u als huurder verantwoordelijk bent voor het onderhoud van het groen op de door u gehuurde plaats. Indien er op uw plaats een boom dood gaat dient u dan ook te zorgen dat deze boom wordt verwijdert. Zeker als de boom een gevaar op schade met zich meebrengt.

Het feit dat de kosten in dit geval worden gedeeld is gezien beide verplichtingen niet onredelijk. De vraag is nog wel of de kosten in zijn algemeenheid redelijk waren. Het had wel op de weg gelegen van de campingeigenaar om u over deze kosten en het weghalen van de boom te informeren.

Voor meer informatie over uw rechten op de camping verwijs ik u graag naar de informatie hierover op onze website.