Lekkage caravan na opmerking aan dealer dat ik het niet vertrouw

Vraag gesteld door J. Admiraal op 27 november 2019

Ik heb in 2014 een nieuwe caravan Eriba Exiting gekocht bij Pauw recreatie in Heerhugowaard. Bij niet gebruik staat hij in een geïsoleerde stalling. Een vochtmeting heeft in 2015 plaatsgevonden daarna niet meer, ook vanwege een jaar niet gebruik wegens overlijden van mijn partner. In april van dit jaar bij demontage van een rolgordijn zijgeleider kwamen roestige schroeven uit de zijwand, en heb ik direct gemeld dat dit duid op lekkage. Pauw heeft een vochtmeting en visuele controle uitgevoerd maar niets gevonden, het zou van leefvocht komen. Echter bij het schoonmaken voor de stalling, na een flink nat campeerjaar, constateerde ik vocht en een zwelling in de wand. Na een door mij uitgevoerde controle bleek bij de bovenhoek van het raam kit te ontbreken en stukje metaal steekt achter het rubber naar buiten. De reactie van Pauw was dat de zwelling wel weg zal trekken, wat ik betwijfel, en in mei 2020 wordt het gerepareerd. Het is geen garantie van Eriba wegens de niet jaarlijkse vochtmeting, echter wel een duidelijke fabrieksfout. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Kan ik Pauw hierop aanspreken en bij het niet wegtrekken van de zwelling waardevermindering van de caravan verhalen?

Antwoord van

U heeft vijf jaar geleden een nieuwe caravan gekocht. Nu blijkt er sprake te zijn van vochtschade. Een beroep op garantie wordt afgewezen omdat u geen vochtmeting heeft uitgevoerd. U vraagt wat uw rechten zijn.

Aan een garantie zijn over het algemeen voorwaarden verbonden. U kunt een beroep doen op de garantie als u aan de voorwaarden voldoet. In uw geval is een van de voorwaarden het doen van vochtmetingen. Als u dit niet doet kan een beroep op garantie worden afgewezen.

Naast de garantie heeft u ook de wet waar u zich op kunt beroepen. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf. In uw geval betreft het een nieuw gekochte caravan. Daarvan mag u een redelijke levensduur zonder gebreken verwachten. Mits u de caravan normaal gebruikt en goed onderhoudt.

De vraag is in hoeverre de schade voorkomen had kunnen worden als er tijdig een vochtmeting was gedaan. Dat blijft ook bij conformiteit meespelen. Als de schade niet erger is geworden, dan zou de verkoper de volledige kosten moeten dragen. Is de schade wel is verergert, dan komt ook een deel voor uw rekening. Dat laat natuurlijk onverlet dat er sprake is van een constructiefout waardoor de schade is ontstaan. Het zou dan ook redelijk zijn als de verkoper (een deel van) de kosten op zich zou nemen. De importeur heeft mogelijk hiervoor een coulanceregeling. De importeur is echter niet uw aanspreekpunt. De dealer die u de caravan heeft geleverd zal dit voor u op moeten lossen. Ook als de coulanceregeling van de importeur dit niet dekt.

U zult moeten afwachten of de zwelling verdwijnt. Gebeurt dit niet, dan kunt u mogelijk voor een deel van de reparatiekosten de verkoper aanspreken.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.