Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat zijn redelijke prijzen voor elektra, water en gas op recreatieparken.

Vraag gesteld door Gerrit Vers op 2 oktober 2018

Door ACM werd ik naar Recron gestuurd en van Recron naar jullie.
Dit staat in ACM Is de eigenaar van het recreatiepark aangesloten bij de branche organisatie RECRON? Wijs de eigenaar van het recreatiepark dan op de Gedragscode elektriciteit en gas van de RECRON.
De RECRON heeft voor problemen met elektriciteit en aardgas op recreatieparken een gedragscode gemaakt. Daarin heeft de RECRON afgesproken om te zorgen voor:
- redelijke tarieven
- vrije keuze voor een ander energiebedrijf voor bewoners
- klachtenregeling

Deze gedragscode vindt u op: www.recron.nl.
Onze vraag aan Recron was: wat zijn redelijke prijzen voor water en elektra op een recratiepark Eigen woning, Eigen grond heel het jaar aanwezig.
Antwoord van Recron was: "In bijgevoegd bestand kunt u lezen waarom wij u door moeten verwijzen naar de ANWB-website" Bij de telefoon ANWB moest ik weer naar Recron. Wie kan mij nu vertellen wat redelijke maxiamal prijzen zijn voor water en Elektra?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af wat redelijke prijzen zijn voor elektra, water en gas op recreatieparken.

Er bestaan geen regels of harde afspraken over de hoogte van de energieprijs op een Recron aangesloten recreatiepark. Prijsafspraken zijn immers niet geoorloofd op door de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Wel heeft de Recron in samenspraak met de ANWB een convenant opgesteld met betrekking tot energieprijzen voor chalets op eigen grond.

Om de hoogte van de energieprijzen te kunnen beoordelen, is het van belang dat u gespecificeerd overzicht heeft van de opbouw van dit bedrag. Betreft het louter de kale energieprijs of zijn kosten zoals vastrecht eveneens in de energieprijs opgenomen.

Uitspraak Geschillencommissie Recreatie
De Geschillencommissie Recreatie heeft al eens uitspraak gedaan over de toelaatbare hoogte van de energieprijs:

'De ondernemer heeft de vrijheid om zelf te bepalen welk tarief hij toepast. Zijn tarief kan en mag worden samengesteld uit andere factoren zoals omslaan van algemene investeringskosten ten behoeve van energievoorziening, administratie, aan derden verschuldigde gelden en dergelijke dan waarop energiebedrijven hun tarief voor particulieren baseren. Een tarief van € 0,35 per kWh oordeelt de commissie op zich in vergelijking tot de haar uit eigen wetenschap bekende elektratarieven in deze sector weliswaar aan de hoge kant, maar niet buitenproportioneel.'

Alhoewel de uitspraak stamt uit 2005, is de genoemde prijs van € 0,35 nog actueel, de energieprijzen zijn sindsdien nauwelijks gestegen.

Indien u niet tot overeenstemming komt met de ondernermer, dan staat het u vrij om de hoogte van het ergietarief te laten toetsen door de Geschillencommissie Recreatie. Al is het wel de vraag of de Geschillencommissie in casu de zaak in behandeling zal nemen, nu u op het recreatiepark permanent woont en u dus officieel niet als recreant wordt aangemerkt.***

Reactie van Gerrit Vers:

Hallo Michiel Claesen. Een late reactie, maar het is weer actueel. De rechter heeft nu laten zien wat er eigenlijk in het contract staat en wel. Het park mag alleen de werkelijke prijzen doorberekenen. Maar zelfs in hoger beroep heeft het park geen gehoor gegeven aan het bevel van de rechter om de facturen te laten zien. We moeten het dus zelf uitvogelen.
Vragen bij de water en electra leverancier heeft geen nut. Die mogen i.v.m. privacy geen antwoord geven. Ook als de vraag algemeen gesteld wordt komt er geen antwoord.
Een andere vraag die hierna kwam is: moet/mag een park voor al zijn huisjes vastrecht vragen? Persoonlijk denk ik dat het mag voor gas en Electra maar niet voor water. Wie kan mij hier antwoord op geven?***

Reactie van Jacob v K:

Of een park dat mag hangt mede af wat in de contracten (die bij verkoop van de kavel zijn afgesloten) staat. Hier wat interessante overwegingen van een rechter: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2014:2383

Overigens is vastrecht normaliter een laagbedrag per jaar (paar tientjes). De echte kosten zitten in de netwerkkosten en transportkosten (elektra). De vraag is dus of de kosten van het netwerk standaard in de parkbijdrage zitten ja of nee.

Overigens blijft derdentoegang/vrije keuze leverancier een probleem op vakantieparken. Recron lijkt zijn uiterste best te doen om dit te ontmoedigen met de stelling dat bijna niemand dat zou willen. De ervaring leert dat juist de parkeigenaren er geen zin in lijken te hebben. Het is juist een verdienmodel voor hen. Ondanks alle beloftes lijkt vrije keuze van energieleverancier voor eigenaren van een vakantiehuisje op eigen grond (WOZ) nog steeds heel lastig. Toch moet het mogelijk zijn: https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/15064_codebesluit-gds-2015-12-14.pdf
(zie met name bladzijde 50 zienswijze 1 van recron en antwoord van ACM, lijkt me helder, maar nu nog de praktijk). Ook op bladzijde 18 punt 46 is de ACM helder.***

Reactie van Michiel Claesen:

Beste Gerrit Vers,

Lees nu pas je reactie van 24 juli 2018. Dank voor je update.

Zijn er inmiddels alweer nieuwe ontwikkelingen te melden in desbetreffende zaak?

Grt Michiel***

Reactie van Michiel Claesen:

Beste Jacob v K,

Dank voor je reactie met in het bijzonder de verwijzingen naar de uitspraak van het Gerechtshof, als de verwijzing nar desbetreffende informatie op de website van het ACM.

Grt Michiel