Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wie is verantwoorelijk voor het rooien van bomen op camping//rechten en plichten van een campingbeheerder

Vraag gesteld door Rob Wetters op 12 augustus 2015

Sinds enige tijd heb ik een vaste (huur) plaats op een RCN camping. Vlak naast de stacaravan staan 2 forse bomen die voor veel overlast zorgen. Naast bladeren en afgewaaide takken komen er ook veel vogels op de zaden af die o.a op het dak van de caravan liggen.Bovendien nemen de bomen te veel zonlicht weg. De beheerder heeft aangegeven dat hij geen kans ziet om de bomen (veilig) te snoeien of te rooien, omdat hij niet het juiste gereedschap/machines heeft, maar ook mogelijke problemen voorzien die worden veroorzaakt door de plek waar de bomen staan. Nu kan ik wel een bedrijf inhuren die wel veilig kan snoeien of rooien, maar het lijkt mij dat de beheerder zorg moet dragen dat de bomen gesnoeid/gerooid moeten worden. Zijn de rechten en plichten van een beheerder ergens vastgelegd?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de bomen op een RECRON aangesloten camping. 

In artikel 17 van de RECRON voorwaarden staat het volgende: 

  1. De ondernemer is verplicht het terrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
  2. De recreant is verplicht de plaats en het kampeermiddel in een behoorlijke staat van onderhoud te houden.
  3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, bouwsels (zoals serre’s of veranda’s), tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook te plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming van de ondernemer.

Volgens lid 3 is het niet toegestaan dergelijke snoei- en rooiwerkzaamheden uit te laten voeren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming van de ondernemer. U kunt de ondernemer in eerste instantie een brief sturen en verzoeken het terrein (en daarmee de bomen) te onderhouden. Mocht u er met de ondernemer niet uitkomen, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie