Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

tariefklasse tol Frankrijk: camper 2.92 meter hoog ( met schotel 3.05) valt in klasse 2 of 3?

Vraag gesteld door Overdegrenzen op 30 juli 2017

Ik heb op de Franse website niet kunnen vinden dat schotels, dakkoffers etc niet meetellen bij de hoogtebepaling, zoals door ANWB wordt gesteld.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt op de Franse website niet kunnen vinden dat dakkoffers etc, niet mee worden geteld bij de hoogtebepaling.

Op onze website staat inderdaad dat dakkoffers etc. niet worden meegeteld voor de hoogtebepaling. U hebt op de Franse website daarentegen niets kunnen vinden daarover. Dat komt doordat het geen onderdeel uitmaakt van de hoogtebepaling waardoor er ook verder geen aandacht aan wordt besteed. U kunt uitgaan van de informatie op onze website (wellicht ten overvloede informeer ik u dat ik zojuist overleg heb gepleegd met onze buitenlandse Zusterclub die tevens bevestigd dat dakkoffers etc. niet worden meegeteld bij de bepaling van de hoogtebepaling).

Praktische info: Indien er gebruik wordt gemaakt van een schotel, dakkoffer etc. dient men wel altijd goed op te letten dat de doorgang bij de tolpoortjes geschikt is om doorheen te rijden gelet op de maximaal aangegeven hoogte aldaar.