Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wet van Dam van toepassing bij contract caravanstalling.

Vraag gesteld door odewildt op 7 januari 2016

Is het toegestaan dat de beheerder van de caravanstalling een opzegtermijn hanteert van 2 maanden en bij tussentijdse beëindiging van het contract geen stallingsgeld hoeft te restitueren?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of een stallinghouder van caravans niet gebonden is aan de Wet van Dam?

De Wet van Dam is niet van toepassing op onder meer stallingen. Indien u dus niet tijdig uw stalling opzegt, zal de overeenkomst stilzwijgend met eenzelfde periode worden verlengd.

De Wet van Dam is van toepassing op overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit of dag-, nieuws- en weekbladen, of tot het geregeld doen van verrichtingen.

Indien in de overeenkomst/algemene voorwaarden een opzegtermijn van 2 maanden wordt gehanteerd, dan is dat niet onredelijk.

Bij tussentijdse beëindiging door de stallingnemer, zal er doorgaans geen restitutie plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.