Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Traject 820 mtr. Drie keer geflitst. Drie boetes. Is hier bereoep tegen mogelijk?

Vraag gesteld door everhard amsink op 22 augustus 2016

Op de Groene Kruisweg in Rotterdam heb ik maandag 8 augustus te hard gereden.
Volgens de flitspalen met volgende gecorrigeerde snelheden.
Eerste paal 54 km boete incl..adm.kosten € 33,-
Tweede paal 55 km " " 40,-
Derde paal 57 km " " 50,-
Dat ik te snel reed is duidelijk. Maar om dan drie keer op zo'n afstand beboet te worden, ik vind het onredelijk en niet proportioneel. Heeft beroep aantekenen zin?En moet ik dan tegen iedere boete beroep aantekenen? Of kan/moet ik tegen het aantal boetes beroep aantekenen? Dat ik EEN boete moet betalen, en wat mij betreft de hoogste, is logisch. Maar drie in totaal....
Everhard Amsink

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een drietal verkeersboetes ontvangen voor een snelheidsovertreding die op 8 augustus 2016 begaan heeft op de Groene Kruisweg te Rotterdam. Op een traject van 820 meter bent u driemaal geflitst. U vraagt zich af of een en ander wel rechtmatig is.

Vraag is of er sprake is van een zogenaamde voortgezette handeling. Oftewel; er mogen in casu alleen 3 boetes volgen, indien desbetreffende weg niet één lange weg is, die niet wordt onderbroken door kruispunten - al dan niet ingericht met verkeerslichten - en/of waar geen verschillende maximum snelheden van toepassing zijn.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar of beroep tegen verkeersboete, verwijs ik u graag naar onze website.

.