Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

NIB Incasso bureau boete uit italie

Vraag gesteld door Cor1503 op 30 september 2018

Mei 2015 hebben we een auto gehuurd bij Goldcar in Pisa.

December 2015 heb ik 2 boetes uit Italie ontvangen gezien Goldcar 2 keer 40 euro had afgeschreven ben ik er van uit gegaan dat deze betaald waren. en heb er niets meer mee gedaan.

20 september 2018 heb ik 3 boetes van NIB ontvangen.
elk € 367,65 dus totaal € 1.102,95.
Ik heb hierop in eerste instantie op gereageerd dat ik van niets wist.
Vervolgens heb ik info ontvangen bekeuring, foto's verzendbewijs..
Echter heeft men mij 2 foto's en verzendbewijzen gestuurd.
Hierop gereageerd dat ik maar van 2 overtredingen een foto heb ontvangen.
Vervolgens hierop een reactie dat alle gegevens verstuurd zijn en dat ik per direct alles moet betalen.

Vraag:
1 overtreding is met een verschil van 1 minuut later gemaakt kan dit?
NIB stuurt mij niet alle info kan ik hier wat mee?
Ik lees in de reacties op uw site om de de boetes niet te betalen maar deze via CJIB te laten lopen. werkt dit nog steeds of kom ik niet meer onder NIB uit en zullen mijn kosten alleen maar hoger worden.
Groet Cor

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In mei 2015 heeft u in Italië met een huutauto meerdere verkeersboetes begaan. Totdat een Nederlands incassobureau u sommeerde tot betaling van de boetes over te gaan, was u in de veronderstelling dat u de boetes via de autoverhuurder had voldaan. U heeft hier nu een aantal vragen over.

Administratiekosten autoverhuurder
De kosten die u destijds aan de verhuurder heeft voldaan, betreffen de verschuldigde administratiekosten die Italiaanse verhuurders doorbelasten aan de huurder ter zake verkeersboetes.


Aantal boetes
Zoals u het stelt heeft u twee en geen drie boetes ontvangen. De derde boete waarmee het incassobureau op de proppen komt, lijkt mij derhalve verjaard (360 dagen termijn na vaststelling overtreding, artikel 201 Codice della Strada).

Twee boetes binnen kort tijdsbestek
Indien het twee afzonderlijke gedragingen zijn, derhalve geen voortgezette handeling, dan is het toegestaan hiervoor twee boetes op te leggen.

Incassobureau geeft geen volledige onderbouwing vordering
Desgevraagd dient een incassobureau bewijs te overleggen waaruit de vordering blijkt. Eerder zou ik zeer zeker de vordering niet voldoen.

Betalen aan CJUB?
Dat is alleen dan mogelijk, wanneer de Italiaanse overheid ervoor kiezen de inning via het CJIB te laten verlopen. Nadeel voor de Italiaanse autoriteiten hiervan is, dat de boetebedragen uiteindelijk in e schatkist van Nederland verwijnen.

Indien u twee van de drie boetes niet betwist, zou ik er persoonlijk voor kiezen de oorspronkelijke boetes te voldoen (zonder incassokosten) rechtstreeks aan de Italiaanse autoriteiten, derhlave niet aan het NIB. Zover ons bekend is heeeft het NIB bij uitblijven van betaling, nummer een zaak voorgelegd aan de Nederlandse rechter.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft bericht ontvangen van het NIB over een Italiaanse boete die nog niet zou zijn betaald. In een poging u tot betaling aan te zetten is nu het NIB ingeschakeld. U wordt verzocht om alsnog te betalen. De boete is inmiddels wel hoger en er worden ook incassokosten in rekening gebracht.

Als er een overtreding is begaan, dan is het gevolg hiervan dat u een boete ontvangt. Kunt u aantonen dat u deze overtreding niet heeft begaan, dan kunt u bezwaar maken. Heeft u geen gronden voor bezwaar, dan zult u de boete op enig moment moeten betalen. De boete die u heeft ontvangen is inmiddels onherroepelijk. De termijn om bezwaar te maken is voorbij.

Aangezien wij veel vragen hebben ontvangen over de handelswijze van het NIB hebben wij een aantal vragen op een rij gezet:

Is de boete verjaard?

De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd.

De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

Mag het NIB deze boete innen?

Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (NIB) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Mag het NIB incassokosten rekenen?

Nee, dit mag niet. Alleen procedurekosten, bezorgingskosten en het boetebedrag mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen.

De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend en met bericht van ontvangst worden verzonden. Vraagt u het NIB om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?

Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook kosten voor de kennisgeving en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.

Het kan zijn dat in het proces verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?

U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen.

Uit de berichten van het NIB is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het NIB om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het NIB kan betaling niet afdwingen.
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen.
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.
  • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.

Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister?

Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt.

Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe zone, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

Wat kunt u doen?

Wij raden u aan om naar het NIB op de ontvangen brief te reageren en:

  • informatie te vragen waaruit blijkt dat het oorspronkelijke proces verbaal daadwerkelijk aangetekend met bericht van ontvangst naar u is verstuurd.
  • een duidelijke specificatie te vragen van het bedrag dat het NIB wil innen.
  • aan te geven dat incassokosten niet betaald hoeven te worden.

Wij hebben zoveel vergelijkbare meldingen ontvangen dat wij de gang van zaken rond deze boetes en het NIB nauwlettend in de gaten houden.