Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag een lijnbus halteren op een fietsstrook of op de rijbaan naast een fietsstrook?

Vraag gesteld door P. Sterken op 22 december 2015

In de gemeente Weert is een fietssuggestiestrook vervangen door een fietsstrook met een doorgetrokken streep. Ik begrijp dat aanwonenden om hun parkeerhavens te bereiken die strook mogen oversteken, maar lijnbussen hebben geen aparte havens en moeten op of naast de fietsstrook halteren, in overtreding met art 23 RVV. Als ik de verkeersdeskundige van de gemeente vragen stel krijg ik steeds opnieuw uitleg over de belijning, maar geen uitleg over deze noodgedwongen overtreding van art 23.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt of een lijnbus mag halteren bij een fietsstrook of op de weg naast de fietsstrook, alwaar geen bushaven is ingericht.

Een lijn bus mag halteren op plekken waar dit normaal niet is toegestaan, indien de gemeente een RVV-ontheffing heeft verleend. Een ontheffing kan onder meer worden verleend voor art 23 RVV (een voertuig te laten stilstaan waar dit normaal niet is toegestaan).