Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is financiele specificatie van de parkbijdrage verplicht voor de ondernemer van een recreatie park?

Vraag gesteld door cvdwater op 24 februari 2016

Goedemorgen,

Omdat ik het vermoeden heb dat mij als bewoner zowel door de gemeente als door de eigenaar van het park dezelfde kosten in rekening worden gebracht wil ik graag inzicht hebben in de kosten die vallen onder de parkbijdrage.

Nu lees ik in artikel 4. 1 van de Recron-voorwaarden dat de ondernemer dient aan te geven wat in het jaargeld is inbegrepen.

Bij navraag om specificatie bij de beheerder is mij wel een overzicht verstrekt van de werkzaamheden die vallen onder de parkbijdrage maar een financieel overzicht heb ik ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogen ontvangen.

De vraag is deze: lees ik het goed dat de beheerder verplicht is om dit te verstrekken?

met vriendelijke groet,

J M van de Watering

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraag of een financiële specificatie van de parkbijdrage verplicht aan u moet worden verstrekt.

In de RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen staan bij de definities een aantal kosten.

Aansluitkosten:
Eenmalige kosten voor de aansluiting van het kampeermiddel op de reeds bestaande nutsvoorzieningen (gas, water, elektra, riool, communicatie, etc.) en de toegang tot het gebruik hiervan.

Aanlegkosten:
Eenmalige kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen tot het overnamepunt.

Kosten:
De kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf.

Jaargeld:
De per overeenkomstjaar door de recreant aan de ondernemer verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de plaats.

In artikel 4 wordt verder aangegeven dat het jaargeld is overeengekomen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer vastgestelde tarieven. De ondernemer dient aan te geven wat in het jaargeld is inbegrepen. Wel moet de ondernemer aangeven welke kosten hij naast het jaargeld in rekening brengt.

Het blijkt dus niet uit de voorwaarden dat hij bij het jaargeld een financiële specificatie moet overleggen. Als u van mening bent dat u te weinig informatie krijgt van de ondernemer dan kunt u dit geschil voorleggen bij de Geschillencommissie Recreatie.