Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hebben voetgangers voorrang bij op dezelfde weg rechtdoor?

Vraag gesteld door jaapvr op 7 maart 2016

In het artikel op pagina 68 van de Kampioen Auto staat dat voetgangers alleen voorrang hebben bij een oversteekplaats en een bijzondere manoeuvre.

Ik heb altijd geleerd dat bij rechtdoor op dezelfde weg de voorrangsregel ook voor de voetganger geldt. Is deze regel er niet meer?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Voorrangregels voetganger
Het klopt dat ook bij afslaan voetgangers voorrang hebben. Bestuurders die afslaan moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoetkomt of dat zich op dezelfde weg naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan. Verkeer betekent "alle weggebruikers", dus ook voetgangers. Bij links afslaan moet voorrang worden verleend aan tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan.

Bijzondere manoeuvres
Ik heb de term bijzondere manoeuvres gebruikt om aan te geven dat er in afwijkende verkeersmanoeuvres voorrang verleend moet worden. Bijzondere manoeuvres worden niet limitatief in de wet genoemd, eronder vallen onder meer wegrijden, achteruitrijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden van rijstrook wisselen. Afslaan valt wettelijk gezien niet zonder meer onder een bijzondere manoeuvre, maar wel is het een manoeuvre die afwijkt van gewoon de weg volgen. Vandaar dus toch de term bijzondere manouvre.

Mochten er meer vragen over komen dan zal ik hier zeker aandacht aan besteden.

 


***

 

 

 

Reactie van DJVL:
Jammer dat Annemieke in de Kampioen bij het bespreken van het onderwerp het begrip voorrang gebruikt wordt voor een situatie met een voetganger. Zoals in het begin van het artikel staat is voorrang een begrip dat alleen van toepassing is tussen BESTUURDERS onderling. Voetgangers hebben nooit voorrang maar mogen in een aantal situaties wel eerst, denk aan een voetgangersoversteekplaats, de in/uitrit (en de andere bijzondere manoeuvres), de zogenaamde rechtdoorregel(Bestuurders die afslaan, moeten het VERKEER dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan). Natuurlijk begrijp ik dat een artikel leesbaar moet zijn voor iedereen maar hier wordt wel heel veel door elkaar gehaald.

 

 

Met vriendelijke groet,
Dick

 


***

 

 

 

Reactie van a.reintjes:
Echt jammer dat een juridisch expert de belangrijkste voorrangsregeling voor voetgangers als rechtdoorgaand verkeer niet vermeld in het artikel. Ongetwijfeld zullen veel bestuurders hier hun oordeel uit halen. Veel bestuurders snappen deze regeling al niet meer en geven vaak in de deze situatie geen voorrang aan voetgangers.

Gemiste kans om deze voorrangregeling onder de aandacht te brengen. 

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van Annemieke Zerdoun:
Er zijn meer vragen gesteld over de regel "rechtdoor op dezelfde weg gaat voor". In de volgende Kampioen zal hier dan ook aandacht aan worden gegeven.

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van Bix:
Even alles op een rij:
a:voetgangers hebben nooit voorrang
voorrang verlenen gaat alleen tussen bestuurders op een kruispunt waarbij een bestuurder van links en een bestuurder van rechts komt
b: voetgangers die willen oversteken bij een vop ( zebrapad ) moet je onbelemmerde doorgang verlenen
c: bestuurders die links of rechts willen afslaan mogen het verkeer wat zich op de zelfde weg bevindt en en hun weg willen vervolgen niet hinderen
bestuurders van politie brandweer ziekenauto en andere door onze minister aangewezen hulp verleningsdiensten die de optische en geluidsignalen voeren hebben onder alle omstandigheden vrije doorgang.
Het woord voorrang wordt te vaak te pas en te onpas uitgesproken. Bij uitleg gebruik daarom ook altijd de juiste benaming, zoals ook bij benoeming verkeerslichten en de juiste kleuren rood geel en groen.

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van Annemieke Zerdoun:
De wet geeft onder meer het volgende aan:

 

 

Bestuurders moeten voetgangers die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan dit te doen, voor laten gaan.

Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren moeten het overige verkeer voor laten gaan.

Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat zich op dezelfde weg naast of dicht langs hen bevindt, voor laten gaan.

De wet spreekt tussen bestuurders onderling over "voorrang" en in bovengenoemde artikelen over "voor laten gaan". De discussie over de vraag of je voetgangers nu moet laten voorgaan of voorrang moet verlenen is vooral een taalkundige discussie. De consequenties zijn namelijk gelijk. Je moet voor de voetganger stoppen.

Ontstaat er een aanrijding bij het uitvoeren van een van deze manoeuvres dan ligt het vermoeden van schuld bij degene die de andere voor had moeten laten gaan. Dat is gelijk aan de situatie dat iemand voorrang had moeten verlenen. Met het oog op de duidelijkheid en de verkeersveiligheid wordt op de vraag of voetgangers voorrang hebben dan ook het woord voorrang in het antwoord gebruikt. In de praktijk moet je voetgangers in dergelijke situaties gewoon voorrang verlenen.