Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boot gekocht bij particulier, waaraan CE plaatje en cin code ontbraken. Ook bouwjaar en merk bleek achteraf niet te kloppen.

Vraag gesteld door Jvdhoek op 23 september 2015

Boot gekocht op 17-6-2015 volgens door verkopers opgesteld koopcontract, waarin o a staat dat de boot een Verano is, bouwjaar 2013. Bij navraag bij bedrijf waar boot gekocht was werd ons verteld dat het bouwjaar vd boot 2008 was en dat de ontbrekende CE en cin code niet zomaar geleverd konden worden. De leverancier vd boot deelde ons mee dat bij hem geen boot weggaat zonder deze codes, zodat dit waarschijnlijk een nagemaakte is. Deze informatie voorgelegd aan verkopers en gezegd dat wij de boot terug wilden geven. Zij vroegen ons nog even geduld te hebben en zouden ervoor zorgen dat alles in orde kwam. Dat is tot heden nog niet gebeurd. Zij hebben hun rechtsbijstand ingeschakeld. Wijzen alle argumenten en beweringen af. Ze willen de boot niet terug en ook geen deel van de aankoopsom terugbetalen. Staan wij in ons recht als wij de boot terug willen geven of in elk geval een schadeloosstelling eisen?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een boot gekocht, waarbij is gebleken dat deze een ander bouwjaar heeft dan hetgeen is vermeld in de koopovereenkomst. Daarnaast zouden ontbrekende codes niet geleverd kunnen worden. U vraagt of het mogelijk is de overeenkomst te ontbinden of vergoeding te eisen. 

Helaas is onze afdeling watersportadvies sinds 1-12-2014 opgeheven. Het is daarom lastig hierover uitspraken te doen. De andere partij heeft daarnaast een rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld. Zij wijzen tot nu toe alles af.

Indien u verdere stappen wilt ondernemen dient u een civiele procedure te starten. Ik raad u aan contact op te nemen met bijvoorbeeld een gespecialiseerde advocaat. U kunt de kwestie in een adviesgesprek voorleggen en de slagingskans bespreken.