Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wie is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van het rijbewijs?

Vraag gesteld door Rijbewijs nog geldig???? op 4 oktober 2017

Op de voorkant van mijn rijbewijs staat de einddatum 2021 (van het langst geldige rijbewijs) vermeld. Bij nadere verkenning blijkt deze datum de einddatum van mijn brommerrijbewijs te zijn en blijkt mij autorijbewijs al sinds 1-8-2016 te zijn verlopen waardoor ik nu niet meer mag autorijden. Vreemd en nogal cynisch is dat het verstrekken van een brommerrijbewijs niet aan mij gemeld is en indertijd mijn motorrijbewijs is ingenomen vanwege een beenamputatie ten gevolge van een motorongeluk.
Er is ruim een jaar weliswaar een mail gestuurd waarin verwezen werd naar 'mijn overheid', maar verder zijn er geen alarmbellen gaan rinkelen.

Mijn vragen zijn:
- Is dit systeem niet erg kwetsbaar?
- Is het niet veel logischer het eerst verlopende rijbewijs te vermelden aan de voorkant (i.p.v. het langst geldige onderdeel)?
- Zou een wijziging (AM in mijn situatie) niet expliciet gemeld moeten worden?
- Zouden de verschillende verloop-data niet beter gesynchroniseerd kunnen worden zodat alle onderdelen gelijktijdig aflopen?
- Zou de leesbaarheid en volledigheid van informatie op het rijbewijs niet moeten verbeteren (onder '12' worden slechts nummers vermeld maar wat de betekenis is wordt niet vermeld)?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich onder meer af wat de reden is, dat op uw rijbewijs aan de voorzijde de begin- en einddatum van het langst geldige rijbewijs vermeld staat. In dit geval is het AM rijbewijs tot 2021 geldig. Het B/E rijbewijs is echter reeds in 2016 verlopen. Laatsgenoemde datum staat echter op de achterzijde van het rijbewijs, hetgeen zeer verwarrend is.

De data aan de voorzijde geeft de geldigheidsduur aan van het document zelf. Op de achterzijde staat per categorie rijbewijs de geldigheidsduur vermeld.

Normaliter komt de einddatum voorzijde rijbewijs overeen met einddatum categorie rijbewijs op achterzijde, tenzij o.a. men ook in bezit is van het grootrijbewijs, of dat het B rijbewijs slechts voor vijf jaar is afgegeven.

Indien men tevens over een categorie AM rijbewijs beschikt, dan is de geldigheidsduur van het document 10 jaar.Het kan me goed voorstellen, dat het in sommige gevallen tot verwarring kan leiden.

Destijds is er brreduit in de media gecommuniceerd over automatische toevoeging bij vernieuwen rijbewijs.

Onder 12 kunnen er inderdaad codes staan die verband houden met een berperking van de rijbewijshouder, bijv. bril dragen tijdens besturen auto, of dat bestuurder alleen bevoegd is in een automaat te rijden. Het gaat te ver om al deze beperkingen te vermelden op zo'n klein document.

Een overzicht van al deze codes (Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid) vindt u hier.

Voor meer informatie over uw rijbewijs verwijs ik u naar de RDW of Rijksoverheid.