Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

uitleg over ANWB / Geschillencommissie

Vraag gesteld door MH5 op 10 augustus 2017

8 augustus gevraagd of de ANWB nog zitting heeft in de Geschillencommissie Voertuigen. Hierop het antwoord gekregen dat ze daar geen zitting meer in heeft.
Als ik nu de volgend side open;https://www.degeschillencommissie.nl/media/1746/voe-brochure.pdf
Dan krijg ik het volgende te lezen;
3. Wie zitten er in de Geschillencommissie? De Geschillencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter aangezocht door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC), een lid voorgedragen door de Consumentenbond en / of de ANWB en een lid voorgedragen door de BOVAG. Alle leden worden door het bestuur van de Stichting benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. Hoewel de Consumentenbond en de BOVAG een lid van de Commissie voordragen, betekent dit niet dat zij tot taak hebben het belang van de consument respectievelijk de ondernemer te behartigen.
Hoe moet ik dit lezen er zit een ANWB afgevaardigde in de Geschillencommissie Voertuigen of staat hier een bewering die niet waar is.
Dus ze schrijven wel een ANWB lid in de Geschillencommissie Voertuigen maar dat is niet waar.
Groet MH5

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Ik ben benieuwd naar uw overwegingen voor het stellen van onderhavige vraag.

Wellicht was mijn vorige antwoord niet geheel duidelijk. Het is zo dat de ANWB geen ANWB-medewerkers meer kan voordragen voor de Geschillencommissie (Voertuigen). Wel kan zij nog andere personen (niet zijnde ANWB medewerkers) voordragen.