Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

terugbetaling Franse verkeersboete

Vraag gesteld door vandekaa op 31 mei 2018

Heb in dec 2017 144 Euro betaald voor een amende forfaitaire majoree. Bezwaar ivm niet ontvangen oorspronkelijke bekeuring is bij brief dd 24-01-2018 aan mij gehonoreerd. Conform aanwijzing in die brief heb ik op 13 maart en op 13 april een Nederlands- resp. Franstalig verzoek om terugbetaling van 99 Euro gestuurd aan TCA, met bankgegevens etc. Mijn kosten voor telefoon en post tot nu toe ca. 25 Euro. Nog steeds geen antwoord of terugbetaling gehad. Hoe verder te handelen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een verhoogde boete betaald voor een overtreding in Frankrijk. De verhoging was onterecht omdat u de eerste brief over de bekeuring nooit heeft ontvangen. Er is u toegezegd dat u het bedrag terug zou ontvangen. Dat is nog niet gebeurd.

Ik begrijp dat u al twee brieven heeft gestuurd waarin u verzoekt om terugbetaling van de verhoging. Ik zou u aanraden om contact op te nemen met de Franse instantie ANTAI. (+33 (0) 811 10 10 10 )

Er is een Nederlands sprekende medewerker aanwezig. Hier kunt u navragen wat de stand van zaken is van de terugbetaling.