Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Het verschil van gemeten snelheid in mijn auto t.o.v. mijn naviagatieapp. is 7 kilometer. Kan ik die snelheid aanhouden i.v.m. evt. boete.

Vraag gesteld door klhaan op 11 februari 2016

Als ik op mijn snelheidsmeter kijk, dan is het verschil ongeveer 7 kilometer t.o.v. mijn navigatieapparatuur. Stel dat ik een boete krijg voor overschrijding van de snelheid gemeten door de teller in de auto, dan rijd ik volgens mijn navigatie nog altijd 7 kilometer langzamer. Dus is de boete onterecht, toch?

Ik krijg een boete voor 57 km op 50 km-weg, na aftrek van correctie van 4 is dat 53 km. volgens mijn navigatieapp. heb ik dan correct 50 kilometer gereden.
Graag zie ik uw respons tegemoet, waarvoor dank.

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of het mogelijk is bij een eventuele boete in verband met het overtreden van de maximum toegestane snelheid de snelheid aan te houden die wordt weergegeven op het navigatiesysteem.

Een bezwaar op grond van de weergegeven snelheid op het navigatiesysteem zal niet slagen, omdat de apparatuur waarmee gemeten wordt, moet voldoen aan verschillende voorschriften en goedgekeurd zijn, zoals is beschreven in de beleidsregel Aanwijzing meting snelheidsovertredingen.

Een navigatiesysteem geeft vooral bij een constante snelheid nauwkeurig de snelheid weer, maar ook deze is niet 100% nauwkeurig.