Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

boete Italië

Vraag gesteld door fiets2013 op 12 december 2018

We ontvingen een reminder om een boete te betalen voor een offence dd 19-04 2017 ,gepleegd in Rome , totaal bedrag 152,82. Een eerder verzoek tot betaling is niet gedaan. Kenteken en naam klopt . We zijn echter met dit voertuig niet in Rome geweest. We hebben het voertuig in die tijd niet uitgeleend of
verhuurd. Er lijkt sprake te zijn van een fout of poging tot oplichting.

We willen bezwaar maken. Graag uw advies over de te volgen stappen. Heeft het zin om u een kopie van de brief toe te zenden?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een aanmaning ontvangen voor een boete vanuit Rome. De gegevens van het kenteken kloppen maar uw auto is niet in Rome geweest.

 


***

 

 

 

Reactie van Henny van den Bergh:

 

 

U heeft bericht ontvangen van Multiservizi Srl over een Italiaanse boete die nog niet zou zijn betaald. In een poging u tot betaling aan te zetten is nu het incassobureau ingeschakeld. U wordt verzocht om alsnog te betalen. De boete is inmiddels wel hoger en er worden ook incassokosten in rekening gebracht.

Als er een overtreding is begaan, dan is het gevolg hiervan dat u een boete ontvangt. Kunt u aantonen dat u deze overtreding niet heeft begaan, dan kunt u bezwaar maken. Heeft u geen gronden voor bezwaar, dan zult u de boete op enig moment moeten betalen. De boete die u heeft ontvangen is inmiddels onherroepelijk. De termijn om bezwaar te maken is voorbij.

Mag het incassobureau deze boete innen?
Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau).

U heeft eerdere brieven niet ontvangen.
De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend worden verzonden. Vraagt u het incassobureau om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

Wat kunt u doen?

Wij raden u aan om naar Multiservizi Srl op de ontvangen brief ( in de Engelse taal) te reageren en:

  • Bewijs vragen ( bijvoorbeeld een foto van de auto) waaruit blijkt dat de overtreding zou zijn begaan met uw auto.
  • informatie te vragen waaruit blijkt dat het oorspronkelijke proces verbaal daadwerkelijk aangetekend naar u is verstuurd.
  • een duidelijke specificatie te vragen van het bedrag dat het incassobureau wil innen.

U kunt het incassobureau per mail bereiken .

Lees hier meer veelgestelde vragen en antwoorden over deze boetes