Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

aansprakelijk na verkoop technische staat motor

Vraag gesteld door bernardus123 op 16 december 2015

Dag,
Ik heb een motor verkocht via veiling Catawiki.
In de omschrijving stond oa; technische staat is goed.
motor is 30 jaar oud en geveild voor 1100,-
Toen de koper de motor wilde halen, wilde hij niet starten, even later met behulp van startkabels wel.
Na eenuur belde de koper dat hij gestrand was op de snelweg.
Hij heeft de motor latenwegslepen
Volgens zijn zeggen al meer dan 1000,- euro aan kosten gemaakt.
Hij wil ze op mij verhalen of de motor weer terugbrengen en geld terug.

Ik heb hem gezegd dat hij niet van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt de motor van tevoren te bekijken.
En ook dat de motor goed rijdend is overhandigd .
Hij neemt zelf het risico om met een 30 jaar oude motor naar huis te rijden.
Catawiki betaald mij niet uit voordat ik het zelf opgelost heb met de koper.
Wat adviseert u mij te doen ?
vrgr b roosendaal
tel 0657339742

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

Zoals in ook artikel 4 van de algemene voorwaarden van Catawiki wordt weergegeven, sluit u een koopovereenkomst met een andere gebruiker. Catawiki biedt slechts een platform waarop veilingen worden georganiseerd. U kunt Catawiki schriftelijk te vragen op welke grond zij de betaling tegenhouden. 

In artikel 4.16 staat: 'Catawiki zal uitsluitend overgaan tot uitbetaling van het door de hoogste bieder geboden bedrag (na aftrek van een verkoperscommissie) na daadwerkelijke ontvangst van dat bedrag van de koper. Catawiki zal zich ervoor inspannen uit te betalen binnen drie weken na ontvangst van betaling van de koper. De hoogte van de verkoperscommissie is vermeld op de Website. Niettegenstaande het voorgaande, heeft Catawiki het recht betaling aan de verkoper op te schorten.

Als u aan uw verplichtingen als verkoper heeft voldaan, dan zie ik geen grond voor Catawiki deze betaling op te schorten. 

Proefrit

Ik heb nog enkele aanvullende vragen. Is er ook daadwerkelijk een mogelijkheid geweest de motorfiets - voordat de koopovereenkomst gesloten werd - te bekijken, danwel te keuren of een proefrit te maken?

Risico

Een koper neemt een zeker risico als er een motorfiets wordt gekocht, zonder deze op enige wijze te onderzoeken. Er is geen proefrit gemaakt en de motorfiets startte al niet bij het ophalen.

Conformiteit

De koper kan stellen dat er sprake is van non-conformiteit, maar het is maar de vraag in hoeverre een beroep hierop slaagt, nu hij geen enkel onderzoek heeft verricht. Bij de aankoop van een tweedehands voertuig heeft de koper een vergaande onderzoeksplicht. De verkoper echter dient ook juiste mededelingen te doen omtrent de staat van het voertuig. In dit geval is er aangegeven dat de motorfiets in goede staat verkeerde, terwijl deze in beginsel niet startte en een uur later strandde op de snelweg. Meer lezen over klachten na aankoop

Als u een rechtbijstandsverzekering heeft, adviseer ik u deze in te schakelen. U dient zelf te beslissen of u akkoord gaat met ontbinding van de overeenkomst.