Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat zijn mijn rechten bij een kapotte auto 1,5 maand na garantieperiode?

Vraag gesteld door bo1971 op 2 maart 2018

Ik heb in maart 2017 een auto (BMW Touring 316i) gekocht ter waarde van EUR 26.500,=. Deze auto had als bouwjaar juli 2014 (nog geen 3 jaar dus) met 50.000 km op de teller. Deze auto had 6 maanden BOVAG garantie.
Op 1 november ben ik naar de garage terug gegaan, omdat ik al een paar keer een moeilijke start had met een lauwe motor. Er is toen een reinigingsmiddel voor de injectoren in mijn tank gedaan. Twee weken later was het probleem er nog en iets verergerd. Garage heeft er 3 keer naar gekeken, van alles vervangen en zo'n 1.100,= EUR in rekening gebracht. Hierbij zijn blijkbaar niet alle uren in rekening gebracht , maar alsnog erg hoge rekeningen terwijl het probleem na ruim 2 maanden niet was opgelost, maar erger werd.
Ik heb mijn auto toen gebracht naar een BMW specialist voor een second opinion. Hier mijn garage van op de hoogte gebracht. Deze hebben het probleem ook (nog) niet kunnen vinden.
Nu, na ruim 4 maanden is het probleem bijzonder groot. Ik gebruik mijn auto al een maand niet meer, omdat ik al 3 keer met pech heb gestaan. Ik wil nu het liefst de koop ongedaan maken, maar mijn garage wil hem niet. Ik krijg de handelsprijs en verlies daar zo'n 12.000,= EUR mee in 10 maanden...
Is mijn garage niet wettelijk verplicht het probleem kosteloos op te lossen en als dit niet lukt de auto terug te nemen?

Met vriendelijke groeten

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Anderhalve maand na het verstrijken van de BOVAG-garantie vertoonde uw BMW 316i Touring (juli 2014/ 50.000km/ €26.500,-) een storing. Drie herstel pogingen verder ad € 1.100,- is het gebrek nog altijd niet verholpen. U vraagt zich af of u de koopovereenkomst kunt ontbinden.

Wettelijke garantie
Hoewel de BOVAG-garantie inmiddels is verstreken, betekent niet dat u as consument rechteloos bent.

Wanneer u een product koopt, dan mag u daar redelijke verwachtingen van hebben op grond van de koopovereenkomst. Belangrijke factoren voor een beroep op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW) zijn onder meer; bouwjaar, kilometrage, koopprijs, informatie verkoper.

Wanneer een product ondeugdelijk blijkt, dan dient de verkoper het gebrek te herstellen of te vervangen.

Herstel dient volgens de wet binnen een redelijke termijn te geschieden zonder dat dit ernstige overlast voor de koper veroorzaakt..

Reparatiekosten
Ervan uitgaande dat het gebrek niet door uzelf veroorzaakt is, noch een externe oorzaak heeft, komen de reparatiekosten voor rekening va de verkoper (art 7:21 lid 2 BW).

Ontbinding koopovereenkomst
Wanneer herstel blijvend onmogelijk is, of wanneer de verkoper na drie of meer herstelpoging het gebrek nog altijd niet heft verholpen, en vervanging niet mogelijk is of gevergd kan worden, pas dan is de ultimum remedium ' ontbinding koopovereenkomst' aan de orde.

Ingebrekestelling
Voordat u overgaat tt ontbinding van de koopovereenkomst, is het wel essentieel dat de verkoper in verzuim is. Hiervoor dient u in de verkoper schriftelijk (aangetekend) in gebreke te stellen. In sommige gevallen (bij wet bepaald) is een ingebrekestelling niet noodzakelijk.

Gedwongen terugname
Bij ontbinding dient de afschrijving plaats te vinden op basis van een gedwongen terugname door de garagist. Dit betreft een aanzienlijk lagere afschrijving dan bij de aangeboden commerciéle inruil. In een enkel geval kunnen wij een berekening maken voor het vaststellen van afschrijving op grond van een gedwongen terugname.

Rechtsbijstand
Beschikt u over rechtsbijstand; schakel deze dan direct in.

Geschillencommissie
Komt u niet tot overeenstemming met de garagist, dan kunt u het geschil ook ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.