Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

snelheidsovertreding op bezwaar geen antwoord

Vraag gesteld door agvandenberg op 29 december 2016

Op mijn bezwaar bij inmiddels 3 snelheidsovertredingen ( 1 KM/ 3 Km)
gemaakt omgeving Jura Frankrijk geen antwoord op mijn bezwaren ontvangen.
Er volgt alleen in al de drie overtredingen het standaard antwoord
Uw verzoek is afgewezen wegens het niet naleven van ten minste één
van de dwingende voorschriften voorzien in de artikelen 529-10 en 530-1
van het Wetboek van Strafvordering.
artikelen 529-10 en 530-1 van het Wetboek van Strafvordering
Zonder toelichting of uitleg wat er in deze artikelen vermeld staat.

Mijn bezwaar was:
Door de wegbeheerder/ overheid wordt gelegenheid gegeven om het langzame verkeer op deze 2 baan / 4 baan wegen met middenberm in te halen.
Omdat de lengte maximaal ongeveer in dit geval tussen de 500/ 1.000 meter bedraagt is de gelegenheid om te kunnen inhalen beperkt en moet er met een iets hogere snelheid gereden worden.
Men ontkomt dan niet eraan dat er in het midden van deze circa 1.000 meter 4 baansweg boven 110 KM wordt gereden. Uw camera stond precies zo opgesteld dat deze in het midden van de verbrede weg stond, dus uitlokking om zoveel mogelijk voertuigen te kunnen bekeuren.
Voorts is het gevaarlijk dat men tijdens deze inhaal move geconfronteerd wordt met een lichtflits dat een schrikreactie geeft.
Het inhalen op zich heeft geen enkel gevaar en is ook niet gevaarlijk voor het overige verkeer, integendeel, voorkomt gevaarlijk inhalen na dit stuk verbrede weg.
Ik vraag u rekening te willen houden met mijn antwoord en de door mij betaalde bekeuring alsnog terug te boeken.
Met vriendelijke dank.

Na 75 dagen na de verkeersovertreding is het onmogelijk om verder bezwaar maken terwijl de reactie meestal 1 maand duurt.

Tot slot men reageert gewoon niet alleen maar met een artikel, ook gevraagd toelichting te geven, ook daarop volgt nogmaals alleen de genoemde afwijzing.
Kan dat zomaar?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft bezwaar gemaakt tegen drie verkeersovertredingen in Frankrijk. U vindt dat u geen inhoudelijk antwoord heeft ontvangen op uw bezwaar.

Zo te zien is uw bezwaar afgewezen. Bezwaar is zinvol als u kunt aantonen dat u de betreffende overtreding niet heeft begaan. In uw geval legt u de oorzaak van een eventuele overtreding bij de constructie van de weg zelf. Dit wordt echter niet als gegronde reden gezien om te hard te rijden. Verdere stappen lijken mij in dit geval niet zinvol.

De genoemde artikelen geven weer aan welke formaliteiten het bezwaar moet voldoen om gegrond te worden verklaard. Op grond hiervan wordt vervolgens uw bezwaar afgewezen.

U vraagt of een afwijzing zonder verdere uitleg mogelijk is. Dat is inderdaad het geval.

Informatie over de inning van buitenlandse boetes vindt u op onze website.