Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

schadeafwikkeling aanrijding op onduidelijke kruising

Vraag gesteld door T.T op 23 april 2018

Beste,

na een aanrijding op een kruising in Utrecht (vleutenseweg - wolff en dekenplein) is het gekomen tot getouwtrek over de afwikkeling. Daarbij is vooral onduidelijk of ook ik enige schuld heb aan het ongeval. Dat mij niet alle schuld treft is duidelijk, omdat al is vastgesteld dat de tegenpartij aan het keren was op de doorgaande weg. Ik zat op dat moment achter het voertuig, op de motor, en denk dat ik simpelweg over het hoofd gezien ben. Volgens mijn verzekering, ASR, zou de schade toch 50/50 afgehandeld moeten worden daar ik;

1. over de busbaan reed
2. de tegenpartij inhaalde

Ik ben het met beide punten niet eens, maar wil eerst graag uw advies.

Concreet wil ik graag duidelijkheid hebben over;
- waar een busbaan eindigt, en specifiek ook of dit te zien is aan een andere tint/staat van het asfalt zoals ASR claimt.
- of er sprake is van een inhaalactie als twee voertuigen op twee banen rijden voor verschillende richtingen.
- of er sprake kan zijn van een inhaalactie als een bestuurder uitwijkt voor een voertuig dat plotseling remt als begin van een keermaneuvre, zeker op een kruising waar niet linksaf geslagen mag worden.

Enige toelichting:
de aanrijding vond plaats op de vleutenseweg, rijdend richting centrum (west naar oost). Ik bevond mij achter de andere bestuurder, beiden in de middelste baan voor rechtdoor en linksaf, met links de busbaan en rechts de baan voor rechtsaf. De kruising is geregeld met verkeerslichten, waarbij bussen groen krijgen en het overige verkeer rood, omdat de busbaan eindigt en de bus daarom op deze kruising de weg op rijdt. Op de kruising gaat de busbaan over in de baan voor linksaf, al is onduidelijk waar dit precies gebeurt. Bij het oprijden van de kruising heeft de automobilist fors geremd, waarop ik naar links ben uitgeweken, hierop heeft de automobilist de bijzondere verrichting ingezet en kon ik geen kant meer op. Het linksafslaan mag hier nog niet, dat mag pas naar de volgende straat. Dit is volgens google maps zelfs de volgende kruising, al is de wegmarkering hier niet duidelijk over.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent recentelijk als motorrijder betrokken geweest bij een aanrijding met een afslaande/kerende auto. U vraagt zich af een schulddeling van 50/50 wel redelijk is.

Schade
Uitgangspunt hierbij is dat een ieder zijn eigen schade draagt, totdat men kan bewijzen, dat een ander hiervoor aansprakelijk is.

Afslaand verkeer
Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan (art 18 lid 2 RVV).

Inhalen (art 11 RVV)
1. Inhalen geschiedt links.
2. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.

Einde busstrook
Er wordt een verkeersbord einde busbaan/busstrook (F014) geplaatst, indien dit niet aan de fysieke kenmerken valt af te lezen.

Conclusie
Wanneer u kunt aantonen dat u ten tijde van het verkeersongeval niet op een busbaan/busstrook reed, dan is in mijn optiek de automobilist aansprakelijk voor uw schade, tenzij de automobilist op juiste wijze was voorgesorteerd, en daarbij richting aangaf.

Meer informatie over schade claimen vindt u op onze website.