Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Komt tikkend geluid door veren?

Vraag gesteld door Renault Scenic Homokineet op 19 maart 2015

Mijn Renault Scenic uit 2004 heeft een tikkend geluid als ik weg rijd en naar links of rechts stuur, ik ben bij de garage geweest en wij hebben een stukje in de auto gereden, conclusie was dat de homokineet aan de linkerzijde vervangen moest worden. Deze kon hij niet los krijgen dus moest de aandrijfas aan de linkerzijde vervangen worden.
Nadat deze was vervangen wasr het tikkend geluid aan de voorkant niet verholpen. De auto heeft nu ook een afwijking om naar links te trekken tijdens het rijden. Ik ben met deze klacht bij de garage geweest en heb de auto gebracht om er nog eens naar te laten kijken. Conclusie was dat de veerpoot lagers vervangen moesten worden, omdat deze erg broos waren. Toen men deze wilde vervangen waren vervolgens de veren niet in orde. Deze dienden vervangen te worden. men kon namelijk de veren wel 10 cm heen en weer halen. Nadat deze veren vervangen zijn bleken ook deze veren wel 10 cm heen te kunnen bewegen. garage geeft aan niets voor mij te kunnen doen, behalve alles te vervangen (Ophangsystemen en dergelijke) Maar dit zou aardig in de kosten gaan lopen.
Uiteindelijk hebben al deze reparaties niets geholpen, de klacht is nog hetzelfde plus een klacht dat de auto nu een afwijking naar links heeft.
Gister de nota binnen gekregen van €904,- moet ik deze (volledig) betalen?
Voorveren kosten 2x €172.85 inclusief btw, Veerpootlagers 2x 96.80 inclusief btw.

Met vriendelijke groet,

Alex

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Juridisch bezien is er in casu sprake van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatsverbintenis! Eerst na vaststelling van de oorzaak, van het tikkend geluid, kan men oordelen of de garagist een logische volgorde van aanpak heeft gehanteerd.

Wat betreft onderhavige factuur; nu zoveel duidelijk is dat de uitgevoerde reparaties niet hebben geleid tot het gewenste effect, is het redelijk om vraagtekens te plaatsen bij de noodzaak van de vervanging van de onderdelen. Laar de garagist maar aantonen, dat de vervangen onderdelen wel degelijk aan vervanging toe waren!

Kortom, ik zou onderhavige factuur zeker niet voetstoots voldoen! Vraag de garagist naar de noodzaak van de vervanging van de diverse onderdelen. Pas nadat duidelijk is geworden wat de oorzaak is van het tikkend geluid, kan pas beoordeeld worden of er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de reparatie (ofwel: een wanprestatie ex art 6:74 BW).

Indien u er met de garagist niet uitkomt, overweeg dan de zaak (indien van toepassing) voor te leggen aan uw rechtsbijstandverzekering. Indien u niet over een rechtsbijstandverzekering beschikt en de garagist wel is aangesloten bij de Bovag, dan kunt u eventueel de zaak ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen te Den Haag (www.sgc.nl)***

Reactie van Renault Scenic Homokineet:

Inmiddels ben ik bij de garage geweest en gemeld dat ik niet tevreden ben over de factuur. De veren heb ik mee gekregen, daar mankeert niets aan. Dus onnodig vervangen, komt dit dan voor de kosten van de garagist?
Verder hebben we afgesproken dat de garagist volgende week nogmaals gaat kijken of hij het euvel op kan lossen.

al met al niet goed gevoel bij dit verhaal

Alex