Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete tol Dartford crossing Engeland

Vraag gesteld door Dartford op 27 september 2017

In het weekend van 16-18 september 2017 zijn wij in Engeland geweest en hebben daarvoor de Dartford crossing twee keer gepasseerd. Wij wisten niet dat de tolpoorten er niet meer stonden en constateerden dat ons slechts de mogelijkheid restte om achteraf elektronisch te betalen voor 24.00 uur de dag erop.

Pogingen gedurende de avond van de dag erop, ook van Engelse familieleden op hun eigen smartphone, strandden door het niet goed werken van de website. Daarnaast bleken de beschrijvingen van de te zetten stappen zo ingewikkeld beschreven dat het ook voor Engelsen een hele toer is om te begrijpen welke alternatieven er zijn. Kortom, een moeilijk en ondoorzichtige procedure, zeker voor niet-engelstaligen.De volgende dag moesten wij in de ochtend weer terug naar de boot voor onze terugreis. Thuisgekomen heb ik geprobeerd om via de website een klacht in te dienen over de weigerende website en te vragen op welke wijze ik alsnog de 2x2,50 GBP kon betalen. Het antwoord per mail laat dan maar één mogelijkheid open, maar daarvoor is al een registratienummer van een boete (PCN-penalty charge notice) nodig.

Uiteindelijk lukte het om alsnog de 5 GBP te betalen. Helaas kwam daarop een mail dat het geld wel was ontvangen, maar dat het zal worden gereserveerd voor toekomstige passages van de Dartford crossing. Kennelijk is er geen enkele mogelijkheid om bij een haperende website www.gov.uk/dartford de betaling later recht te zetten. Er is nooit een intentie geweest om niet te betalen, sterker, dat is zonder bericht over een boete alsnog achteraf gedaan. Toch wordt nu gemeld dat er twee boetes te verwachten zijn voor de beide passages.

Wat adviseert u mij? Geldt voor tol-boetes ook dat deze uiteindelijk via het CJIB geïnd kunnen gaan worden?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een klacht over een tolinstantie in Engeland. U wilde achteraf de tol voldoen, maar dit lukte zelfs Engelse familieleden niet. U heeft nu een vooraankondiging van een boete ontvangen. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

U zou telefonisch contact kunnen opnemen met de tolinstantie en uw situatie uit kunnen leggen. Het telefoonnummer is +44 300 300 0120. 

Alleen verkeersovertredingen kunnen via het CJIB worden geïnd. Het betreft in dit geval geen boete voor een verkeersovertreding, maar een naheffing voor niet betaald tolgeld.  

Meer informatie over tol in Groot-Brittannië vindt u op onze website.