Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autodealer maakt foute berekening, zijn wij verplicht mee te werken aan duurdere financiering?

Vraag gesteld door fout autodealer op 4 november 2017

Wij hebben een nieuwe auto gekocht, onze 'oude' ingeleverd. Een te financieren bedrag voor die 'oude' auto bleef nog openstaan en is met de nieuwe financiering meegenomen c.q. betaald. Alleen, de dealer heeft een fout gemaakt en dat openstaande bedrag niet doorberekend aan ons, daar kwamen ze trouwens pas bijna een maand later mee op de proppen en wij hadden het eerlijk ook niet gezien. Op de, door de finance maatschappij, de auto dealer/leverancier en ons, ondertekende opdrachtbevestiging/leasecontract staan de termijnen voor de aflossing en de resttermijn. De eerste termijn hebben wij al betaald aan de finance mij. Factuur is tevens zonder dit bedrag. Dealer probeert nu met telefonische stalking en 'dreigende' taal via mail ons zover te krijgen dat wij voor dat niet doorberekende bedrag ook iets komen regelen. Eerst via telefoon de schuld bij ons leggen dat wij dat niet gezien hadden en dat dat wel onze taak zou zijn. De finance en de dealer hebben de overeenkomst opgesteld en wij niet. Wat gaan we doen?? Reageren op de 'dreigementen' van het uit handen geven van de zaak of hebben ze gewoon geen poot om op te staan?? Info en raad zijn super welkom, thnx.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De dealer heeft een fout gemaakt bij opstellen koopcontract/financieringsovereenkomst, hetgeen in uw voordeel is. De dealer wil deze kennelijke vergissing herstellen (een maand na levering_. U vraagt zich af of u gehouden bent hieraan me te werken.

Zou u mij ter verduidelijking van de casus een rekenvoorbeeld - u mag hierbij fictieve bedragen gebruiken - tonen hoe desbetreffende misrekening van de dealer toestand is gekomen. En wat het voordeel voor u zou zijn, wanneer deze overeenkomst in stand zou blijven?***

Reactie van fout autodealer:

Beste Michiel Claesen,


Ik noem ze even auto M (nieuwe) en auto F (oude):

Auto M kost 36.000, voor auto F krijgen we 15.000 terug. Omdat er op auto F nog een financiering openstaat diende die in het nieuwe te financieren bedrag te worden opgenomen. Het gaat hierbij om een bedrag van 7.000 Op de factuur en de financieringsovereenkomst staat een totaalbedrag te financieren van 21.000 (excl. rente). Volgens de dealer moet er dus nog 7.000 bijgeteld worden. We betalen een vast bedrag per maand en een restbedrag aan het eind van de rit. Daar hebben we ook allemaal (Finance, dealer en wij) voor getekend. Ik hoop dat ik e.e.a. duidelijk heb kunnen maken.***

Reactie van Michiel Claesen:

Het komt er dus op neer dat al de betrokken partijen bij het aangaan van de overeenkomsten het nog openstaande gedeelte van de oude financiering ad € 7.000,- over het hoofd hebben gezien.

Begrijpelijkerwijze eist de dealer nu betaling van die € 7.000,- Overduidelijk hebben al de betrokkenen het oude gedeelte van de financiering over het hoofd gezien. Voordat u tot koop en (her)financiering overging, had het in alle redelijkheid bij u duidelijk moeten zijn geweest dat er na inruil oude auto en het oversluiten van de oude financiering, een total bedrag van € 28.000,- gefinancierd moest worden.

Slotsom is dat hier overduidelijk sprake is van een kennelijke vergissing/verschrijving van o.a. de dealer. Het lijkt mij daarom redelijk dat deze misser hersteld wordt. De financiering moet aangepast worden nar € 28.000,-.

Mocht u in het bezit zijn van een rechtsbijstandverzekering, dan adviseer ik u deze zaak ter beoordeling aan hen voor te leggen.