Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

100 km sticker

Vraag gesteld door Embe op 22 september 2018

tegenwoordig zie je steeds vaker auto/caravan rijden met achterop een sticker met 100 km. Deze snelheid(vaak hoger) wordt dan aangehouden. Volgens mij is de wettelijk vastgestelde snelheid voor deze combinatie in Nederland nog steeds 90 km. Waarom wordt het bovenstaande blijkbaar geaccepteerd of weten de mensen niet beter? Dan is dit een actiepunt voor de ANWB om hier aandacht aan te besteden lijkt me.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Het valt u op dat steeds vaker auto/caravan combinaties met een '100 km/u sticker' in Nederland de maximumsnelheid voor een dergelijk 'treintje' (90 km/u) overschrijden. U stoort zich hier aan en ziet hierin een taak voor de ANWB weggelegd om deze misstand aan de kaak te stellen.

ANWB
De ANWB snijdt dit onderwerp bij regelmaat aan in onder meer De Kampioen, als in de KCK en op de website. Ook op dit Experts platform komt dit onderwerp dikwijls aan de orde.

Speciaal op uw verzoek, en in et bijzonder voor de desbetreffende verkeersovertreders, zal ik hieronder nogmaals klip-en-klaar de regels omtrent de 'Tempo 100-ontheffing' uiteenzetten.

Politie
Voorts is het taak voor de verbalisanten om dergelijke overtredingen te handhaven.

De regels omtrent de 'Tempo 100-ontheffing'
In Duitsland is de maximum snelheid voor een auto-caravan combinatie 80 km/u, tenzij u beschikt over een tempo 100-ontheffing. Is die voor de aanhangwagen afgegeven en voldoet de hele combinatie aan de gestelde eisen, dan mag u met die combinatie 100 km/u rijden.

De Tempo 100-ontheffing kunt u krijgen na een keuring door DEKRA of TUV NORD. De combinatie moet daarbij aan een aantal eisen voldoen. Welke dat zijn vindt u via deze link. Na goedkeuring krijgt u de Tempo 100 sticker thuis gestuurd die op de aanhangwagen moet worden geplakt.

Tempo 100 ontheffing ook in andere landen geldig?
Neen, de ontheffing geldt alleen voor de Duitse snelwegen en is dus niet geldig in andere Europese landen.

De Tempo 100-ontheffing is na afgifte onbeperkt geldig, mits de auto en de aanhangwagen aan de voorwaarden blijven voldoen. Houd hier rekening mee als u een andere trekauto koopt. Let daarnaast ook goed op de (maximum) leeftijd van de caravanbanden.***

Reactie van Embe:

dank u wel voor de uitleg zoals het in Duitsland geregeld is. Doe ik mijn voordeel mee. Het gaat mij echter om de maximum snelheid in Nederland. Volgens mij is deze voor ALLE auto's met caravan (dus ook buitenlandse) wettelijk bepaald op 90 km. per uur ongeacht of je er een sticker opplakt met welke snelheid dan ook. Als je ziet hoe sommige combinaties al slingerend met een te hoge snelheid rijden (zijwind, inhalen van vrachtauto's e.d.) brengt dit de verkeersveiligheid ernstig in gevaar.***

Reactie van Michiel Claesen:

In mijn antwoord had ik erop gewezen dat desbetreffende ontheffing louter voor Duitsland geldt, derhalve niet in andere (Europese) landen>

Heb mijn antwoord dusdanig aangepast, dat het nu nog duidelijker is dat de Tempo 100 ontheffing alleen geldig is in Duitsland.