Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Winterbanden gestolen uit opslag dealer

Vraag gesteld door op 7 december 2022

Mijn winterbanden zijn gestolen uit opslag van de dealer. Ik krijg wellicht de dagwaarde verzekerd, maar moet betalen voor de nieuwe. Wat is mijn rechtspositie? - Lees uitgebereider verhaal terug in het antwoord.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

Het dealerbedrijf dat uw auto in onderhoud heeft, biedt de service aan om tijdig de zomerbanden voor winterbanden te wisselen en de set ongebruikte banden en velgen op te slaan. Voor deze service wordt bij de bandenwissel steeds een vergoeding gerekend door het dealerbedrijf. Per e mail heeft het dealerbedrijf u enige tijd geleden op de hoogte gebracht dat bij een inbraak o.a. uw set velgen en winterbanden is ontvreemd. Deze e mail is helaas aan uw aandacht ontsnapt. Onlangs, toen u de banden heeft laten wisselen voor het winterseizoen, melde het dealerbedrijf dat zij een andere set (tweedehands) velgen met nieuwe winterbanden onder uw auto heeft gemonteerd en dat u eerdaags de rekening hiervoor zult ontvangen. Het dealerbedrijf heeft toegezegd dat de dagwaarde die de verzekeraar n.a.v. de diefstal zal uitkeren, in mindering zal worden gebracht op de kosten voor de tweedehandsvelgen en nieuwe winterbanden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is. Ook wilt u graag weten of u deze schade kunt claimen bij uw verzekeraar.

Bewaarneming

De overeenkomst die u bent aangegaan ten aanzien van de opslag van de velgen en banden is een overeenkomst tot bewaarneming. In de wet is ten aanzien van de overeenkomst tot bewaarneming slechts een beperkte regeling opgenomen. De bewaarnemer is verplicht de in bewaarneming gegeven zaak in dezelfde staat als waarin zij de zaak heeft ontvangen, te bewaren en aan het einde van de overeenkomst terug te geven. Bij de bewaring moet de bewaarnemer de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.

Resultaat- of inspanningsverplichting

In beginsel zal de bewaargever kunnen volstaan met de stelling dat nu de bewaarnemer de in bewaarneming gegeven zaak niet (onbeschadigd) kan teruggeven, de bewaarnemer de schade die bewaargever dientengevolge lijdt zal moeten vergoeden. Het is echter niet ondenkbaar en de rechtspraak is hierover niet eenduidig, dat de bewaargever ook moet bewijzen dat de bewaarnemer een verwijt kan worden gemaakt. Het is uiteindelijk van doorslaggevend belang wie welke bewijslast en daarmee het bewijsrisico draagt.

Omvang schade

Het uitgangspunt is dat schade wordt begroot op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Bij een zaak (velgen en banden) met bepaalde kenmerken kan de schade concreet worden berekend. Er moet worden gekeken naar de hypothetische situatie waarin de diefstal niet had plaatsgevonden en de situatie waarin de benadeelde zich nu bevindt.

Verzekering

De velgen en banden maakte op het moment van diefstal geen onderdeel uit van de auto. De autoverzekeringspolis zal derhalve geen dekking bieden voor de ontvreemde banden en velgen.

Conclusie  

De overeenkomst tot bewaarneming verplicht de bewaargever tot het bewaren en onbeschadigd teruggeven van de in bewaring gegeven zaak. In beginsel zal de dealer de schade die u ten gevolge van de diefstal uit zijn opslag lijdt aan u moeten vergoeden. Het staat u vrij om de dagwaardebepaling van de verzekeraar van uw dealer te betwisten. U kunt de waarde van de velgen en de ontvreemde (gebruikte) winterbanden laten vaststellen door een schade-expert. Voor wat de winterbanden betreft is het redelijk dat u de meerwaarde van nieuwe banden vergoedt. U kunt de schade niet verhalen op uw autoverzekering, omdat de banden en velgen geen onderdeel uitmaakte van de verzekerde auto op het moment van de diefstal.