Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrang buurtbus bij verlaten bushalte binnen bebouwde kom

Vraag gesteld door G. Kops op 3 januari 2023

Heeft een buurtbus, die volgens een lijndienst rooster rijdt voorrang binnen de bebouwdekom bij het verlaten van de halte?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

 

U wilt weten of u een buurtbus die volgens een lijndienstrooster rijdt, binnen de bebouwde kom voor moet laten gaan heeft bij het verlaten van de bushalte.

Verkeersregel

Ja, dat is het geval als de buurtbus is ingericht voor vervoer van meer dan acht personen (de bestuurder daaronder niet inbegrepen). Dat blijkt uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Zie hieronder.

Deze regel geldt binnen de bebouwde kom als de bestuurder van de bus met zijn richtingaanwijzer aangeeft weg te willen rijden van de bushalte.

Artikel 56 en Artikel 1

In artikel 56 RVV staat het volgende:
Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders aan bestuurders van een autobus de gelegenheid geven van een bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt.

In artikel 1 van het RVV staat de definitie van autobus:
Autobus: motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen;