Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vervangend vervoer bij langdurige reparatie

Vraag gesteld door op 17 december 2022

Mijn auto staat nu voor de derde keer bij de garage. Na de eerste reparatie is de auto binnen een maand (dus garantie) 2x stuk gegaan aan het zelfde probleem (computer error). Ondertussen zit ik al 2 weken zonder auto. Dit is toch gek! Heb ik geen recht op vervangend vervoer? De vorige 2x deden ze dit wel netjes. Maar nu doen heel lastig.  Ze geven ook 0 informatie. Dit kan dadelijk weer 3 maanden duren…

 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft uw auto enige tijd terug ter reparatie aangeboden aan de (BOVAG) garage die uw auto in onderhoud heeft. Binnen enkele weken na deze reparatie kwam de storing terug en heeft u de auto opnieuw naar de onderhoudsgarage gebracht, voor herstel onder garantie. U krijgt weinig informatie over het verloop van de reparatie en heeft inmiddels al weer ruim twee weken geen beschikking over uw auto. U wilt graag weten of u recht heeft op vervangend vervoer.

U heeft recht op een passende oplossing voor vervoersproblemen gedurende de reparatieduur.

BOVAG voorwaarden

U heeft een reparatie laten uitvoeren door een bij BOVAG aangesloten garagebedrijf. Bij overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud, die een BOVAG-bedrijf aangaat met een consument, zijn de BOVAG voorwaarden ‘BOVAG autobedrijven Koop/Reparatie en Onderhoud van 1 juni 2022’ van toepassing.

Reparatie- en onderhoudsgarantie

De reparateur staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en garandeert dat de opdracht met goed vakmanschap en met gebruikmaking van goede materialen is uitgevoerd. De garantie geldt voor 6 maanden na het afleveren van de gerepareerde auto.

Vervangend vervoer

Als een consument een beroep doet op de reparatie en onderhoudsgarantie, moet het garagebedrijf zorgen voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument. Dit recht van de consument staat expliciet opgenomen in art. 15 lid 1 BOVAG voorwaarden.

Conclusie

U heeft een beroep gedaan op de reparatiegarantie als bedoeld in art. 15 lid 1 BOVAG voorwaarden en heeft dientengevolge recht op een passende oplossing voor vervoersproblemen. Hiermee is niet gezegd dat u recht heeft op een vervangende auto die u continue ter beschikking staat. Formeel kan de vervoersbehoefte beperkt zijn tot steeds één dagdeel, het recht op vervangend vervoer kan dan beperkt worden tot steeds dat ene dagdeel. Voorts is het recht op vervangend vervoer beperkt tot de kosten van/voor het vervoersmiddel. Variabele kosten zoals kosten voor brandstof zijn voor eigen rekening.

Meer weten?
Stappenplan onderhoud en reparatie - ANWB