Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Tolheffing Londen (Dartfort Crossing)

Vraag gesteld door P.A.M. Vorstenbosch op 22 november 2022

Op onze vakantie in Engeland heb ik me bevonden op A282 Trunk Road Dartford-Thurrock crossing over de Theems. Ik krijg nu een boete omdat ik me niet aan een Charging Scheme heb gehouden. Ik had blijkbaar tol moeten betalen. Ik kan me echter niet herinneren iets gezien te hebben waar en hoe ik tol zou moeten betalen. Kennen jullie de situatie en de wijze waarop dat in Engeland geregeld is? Ik wil dit niet nog eens overkomen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een boetenota ontvangen van Euro Parking Collection (EPC ) inzake de zogenoemde Dart Charge. U heeft met uw Renault Roadmaster L kampeerwagen met een maximum toegestane massa van 3500 kg op de A282 Darford-Thurrock crossing gereden op het door EPC genoemde tijdstip. U wist niet dat er tol werd geheven en heeft ook geen tolhuisjes of slagbomen gezien. U wilt graag weten of u deze boete moet betalen. 

Tolheffing 

Op de Dartford Crossing in het Verenigd Koninkrijk wordt tol geheven. Tussen 6 uur s’ ochtends en 10 uur s’ avonds moet afhankelijk van de voertuigklasse tol worden betaald. Motorfietsen en lichte voertuigen zoals bromfietsen en quads kwalificeren als voertuigklasse A en betalen geen tol. Personenauto’s (inclusief aanhangers), kampeerwagens en busjes met maximaal 9 zitplaatsen (inclusief de bestuurder), zijn klasse B voertuigen en betalen GBP 2.50 of als zij een account registreren GBP 2.00. Zwaardere voertuigen kwalificeren als voertuigklasse C of D afhankelijk van het aantal assen en betalen GBP 3,- respectievelijk GBP 6,- of als zij een account hebben GBP 2.63 respectievelijk GBP 5.19 voor het gebruik van de tolweg. De tol moet uiterlijk zijn betaald om middernacht de dag volgende op het gebruik van de tolweg. Betalen kan bij een zogenoemde Payzone store, telefonisch of via een account. 

Naheffing

Als de tolheffing niet tijdig wordt voldaan volgt navordering van de verschuldigde tol verhoogd met een boete van GBP 70,- die binnen 28 dagen moet worden betaald. Bij snelle betaling (binnen 14 dagen na ontvangst) kan worden volstaan met betaling van een boetebedrag van GBP 35,-. Als de schuldenaar niet tijdig reageert wordt het boete bedrag verhoogd naar GBP 105,-. Als ook dan niet wordt betaald wordt de vordering voorgelegd aan een rechter.


Bezwaar

Tegen deze vordering en de opgelegde boete kan bezwaar worden aangetekend via de website van EPC. Bezwaar is in de regel alleen zinvol als u wel tijdig (voor middernacht op de dag na de passage) betaald heeft, als u niet ter plaatse was of als er procedurefouten zijn gemaakt. Onbekendheid met de tolheffing ter plaatse is in beginsel geen bezwaargrond die tot vernietiging van de vordering kan lijden. Als uw bezwaar wordt afgewezen kunt u tot 28 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de afwijzing in beroep bij het Traffic Penalty Tribunal.


Ontvangst datum

Tenzij het tegendeel kan worden bewezen moet er vanuit worden gegaan dat het boetebesluit is ontvangen op uiterlijk de vijfde werkdag na de in de brief vermelde afgiftedatum, zoals ook in de brief staat vermeld.


Conclusie

De navordering van de tolgelden en de verhoging middels een boete wegens het niet tijdig betalen van de Dart Charge zijn rechtmatig en er zijn geen procedurefouten gemaakt. Ik raad u aan de Dart Charge en opgelegde (verlaagde) boete direct via onderstaande website te betalen.

Pay penalty charge - Dart Charge (dartford-crossing-charge.service.gov.uk)

Meer weten?
Tol in Groot-Brittannië en Noord-Ierland | ANWB