Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Middenmotor e-bike defect na 3 jaar

Vraag gesteld door op 15 december 2022

November 2019 kocht ik een e-bike: Multicycle prestige EMB heren 61 cm. Catalogusprijs €3899.
Binnen een jaar ontstonden er problemen: de ondersteuning viel plotseling weg. Dit werd kosteloos gerepareerd. Dit is daarna nog enkele gebeurd. Begin november 2022 gebeurde dit weer. Dit keer moest de middenmotor worden vervangen, kosten €1100. Ik ging hier niet mee accoord. Vervolgens werd mij een gereficeerde motor voor €750 aangeboden. Inmiddels is dit bedrag verlaagd naar €300 euro.
Volgens de verkoper ging het eerder om een probleem met de accu. Bovendien is de fabrikant failliet, stelde hij. Dus is het al heel coulant dat hij de reparatie voor€300 wil verrichten. Als alternatief noemt hij inruilen, waarbij de inruilprijs €1000 bedraagt.
Ik vraag mij echter af of dit wel in lijn is met het conformiteitsbeginsel.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft in 2019 een nieuwe e-bike gekocht. Binnen het eerste jaar na aflevering viel de trapondersteuning met enige regelmaat weg en heeft u de fiets ter reparatie onder garantie aangeboden aan de verkoper. De verkoper heeft het probleem toen kosteloos opgelost en de fiets leek weer in orde. Onlangs viel de trapondersteuning weer weg en bent u opnieuw naar de verkoper gegaan. Deze weigerde kosteloos herstel van de middenmotor, die blijkens zijn diagnose defect bleek. De verkoper wilde wel een nieuwe of gereviseerde motor plaatsen tegen betaling. De verkoper heeft aangegeven dat de fabrikant failliet is en zijn aanbod daarom reeds erg coulant is. De eerdere problemen houden volgens de verkoper geen verband met het huidige gebrek. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van het product. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop c.q. aflevering.

Gebrek

Een middenmotor hoeft zelden te worden vervangen. Bij normaal gebruik en onderhoud van de e-bike, mag u een levensduur verwachten van een achterwielmotor van ruim 8 jaar. Bij normaal gebruik en onderhoud van e-bike hoefde u dit gebrek dus niet te verwachten. Gelet op de aard van het gebrek is het aannemelijk dat de oorzaak van dit gebrek al bestond op het moment van aflevering van de e/bike. Het is echter aan u als koper om te bewijzen dat het euvel kwalificeert als een gebrek én dat  het gebrek al bestond op het moment van aflevering c.q. reeds latent aanwezig was toen u de fiets in ontvangst nam.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten oplossen of toestemming geven om het gebrek op zijn kosten, door een ander te laten verhelpen. Nadat u de verkoper schriftelijk hebt verzocht om herstel en de verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpt of wilt verhelpen, dan kunt u het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen. Als vervanging of herstel onmogelijk is dan kunt u de overeenkomst ontbinden en de betaalde prijs, gecorrigeerd voor de afschrijving bij gedwongen terugname, terugvorderen van de verkoper.

Herstel door de verkoper

Het uitgangspunt bij herstel is dat de auto in de staat wordt gebracht, zodat de auto voldoet aan de redelijke verwachtingen die u als koper van de auto op grond van de overeenkomst mocht hebben. De verkoper kan er dus voor kiezen om een gereviseerde of gebruikte motor te plaatsen, zolang het resultaat is dat u na deze reparatie beschikt over een e bike die voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de koopovereenkomst mocht hebben. Als u samen met de verkoper overeenkomt dat een beter alternatief gekozen wordt (een nieuwe motor) dan kan het redelijk zijn dat u een deel van deze kosten voor uw rekening neemt.

Conclusie

U hoefde het gebrek niet te verwachten. Ik raad u aan om het gebrek (nogmaals) aan de verkoper voor te leggen en de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Mocht de verkoper het gebrek niet n.a.v. dit tweede verzoek (kosteloos) willen verhelpen dan kunt u een technische expertise laten verrichten door een expertisebureau, bijvoorbeeld door DEKRA .

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.

Het inruilaanbod is naar mening van onze fietsexpert onredelijk. De afschrijving die u dan voor lief zou nemen staat in gene verhouding tot hetgeen u, gelet op uw rechtspositie zou kunnen vorderen. Het gegeven is dat de fabrikant failliet is, is evenmin een reden voor de verkoper om niet tot herstel over te gaan. Een consumentenkoper heeft recht op kosteloos herstel door de verkoper, of de verkoper zijn schade voorts kan verhalen op zijn toeleverancier is voor de consumentenkoper irrelevant.