Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Loslatende lak net boven de voorruit

Vraag gesteld door op 16 november 2022

Mijn Skoda Superb is nu 5 jaar oud. Ineens valt het op dat op steeds meer plekken op de rand boven de voorruit (ca 10x) de verf echt los begint te bladderen.
Volgens de Skoda dealer komt dit door steenslag en is ook de 3 jaar lakgarantie verlopen.
Ik vind losbladeren op al die plekken niet normaal en ook niet wat je redelijkerwijs mag verwachten. Steenslag is een makkelijk verhaal, maar verklaard niet dat t nu op steeds meer plekken gebeurd en er verder rondom ook geen putjes te zien zijn.
Kan ik op basis van non conformiteit voor elkaar krijgen dat deze vroegtijdige schade hersteld word? Ik kan t toch ook niet zo laten zitten ivm corrosie vorming?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

De lak op de rand boven de voorruit van uw nu 5 jaar oude Skoda Superb laat op diverse plaatsen los. Het dealerbedrijf waar de auto in onderhoud is gegeven heeft het vermoeden uitgesproken dat de lak loslaat ten gevolge van steenslag en heeft u erop gewezen dat de lakgarantie van drie jaar inmiddels is verstreken. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is, ook hoort u graag of herstel noodzakelijk is i.v.m. corrosievorming.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs. Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben, is er sprake van non-conformiteit. U zult moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering van de auto.

Aard van het gebrek

De laklaag laat op diverse plaatsen op de rand boven de voorruit los. Dit duidt naar het oordeel van onze Automotive Experts eerder op een onjuiste hechting van de lak, dan op steenslag. Deze onjuiste hechting kan het gevolg zijn van het gebruik van verkeerde lak of door het verkeerd aanbrengen van de lak. In beide gevallen kan verondersteld worden dat het gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd. Het is van belang dat het metaal wordt voorzien van een nieuwe laklaag of anderszins wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf, ter voorkoming van (verdere corrosie). 

Rechten bij non-conformiteit

Op grond van de wet (artt. 7:17 jo. 7:21 BW) kunt u o.a. kosteloos herstel van het gebrek eisen van de verkoper, als er sprake is van non-conformiteit en het gebrek als bestond toen de auto werd afgeleverd.

Conclusie

De loslatende lak is waarschijnlijk het gevolg van een onjuiste hechting. Als daarvan inderdaad sprake blijkt te zijn kunt u, mijns inziens succesvol, kosteloos herstel vorderen van de verkoper van de auto vanwege non-conformiteit bij aflevering.

U draagt bij een beroep op kosteloos herstel op grond van non-conformiteit de bewijslast en daarmee het bewijsrisico. U zult zodoende moeten aantonen dat er sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten en dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan reeds latent aanwezig was op het moment van aflevering. Een verf- of lakbedrijf kan waarschijnlijk de oorzaak van de loslatende lak vaststellen en de bevindingen in een rapport opnemen. Dat rapport kan dan als bewijs dienen.

Ik raad u aan om de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel. Als u er onderling niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen en/of een expert inschakelen die u kan helpen met het leveren van voldoende bewijs.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB