Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Probleem met versnellingsbak van oude occasion

Vraag gesteld door op 22 oktober 2022

Ik heb een probleem met mijn versnellingsbak van een onlangs aangeschafte auto. Volgens de garage waar ik de auto gekocht heb zullen hier hoge kosten aan verbonden zitten. Wat is mijn rechtspositie? (Korte samenvatting van persoonlijke mail)

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft onlangs een occasion gekocht uit april 2004. De aankoopprijs was € 1.400,-. Enkele maanden na aankoop schoot de versnelling onverwacht uit 5 naar neutraal. Ook merkte u dat de handrem niet goed bleef zitten. Naar aanleiding van dit voorval en het probleem met de handrem, bent u terug geweest bij de verkoper. De verkoper kon het probleem met de losschietende versnelling niet vinden en wuifde het probleem met de handrem weg. Sinds eind september schiet de versnelling continue  uit de vergrendeling en u heeft aangedrongen op een oplossing door de verkoper. De garagist wil nu de schakelkast onderzoeken en heeft u gewaarschuwd dat, hoewel hij coulance zal betrachten rekening moet houden met flinke herstelkosten. U wilt graag weten of u de garage door de verkoper moet laten herstellen of dat u de koop ongedaan kunt maken.

Koop=Koop

In beginsel komt het risico op schade en tenietgaan van een auto voor ma aflevering voor rekening van de koper. De koop kan niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Het ongedaan maken van de koopovereenkomst is alleen mogelijk als daar een wettelijke grondslag voor is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen voldoen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs. Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben, kunt u herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen.

Redelijke verwachtingen

Personenauto’s worden in Nederland gemiddeld na 18 jaar naar de sloop gebracht. Zodra een auto deze respectabele leeftijd heeft bereikt geldt in de basis dat men in redelijkheid geen verwachtingen meer mag hebben van deze auto of de daarin gebruikte onderdelen. De auto zit zogezegd vanaf 18 jaar in een ‘bonus’-fase. Ieder jaar en iedere kilometer dat de auto nog gebruikt kan worden is mooi meegenomen. Als de auto of een onderdeel stuk gaat, valt dit binnen het redelijke verwachtingspatroon en kan derhalve geen beroep worden gedaan op non-conformiteit.

Onderzoeksplicht

Naarmate het product dat verkocht wordt ouder is en langer is gebruikt rust er op de koper een ‘verzwaarde’ onderzoeksplicht. Het is aan de koper is om te onderzoeken of het aangeboden product voldoet aan zijn verwachtingen.

Conclusie

U kunt de overeenkomst niet ontbinden of vernietigen. Het probleem met de versnellingsbak en voor zover relevant ook het probleem met de handrem, maakt niet dat de auto niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u van deze auto mocht hebben. U had bij het aangaan van de overeenkomst beter moeten onderzoeken of deze auto wel zou voldoen aan de verwachtingen die u daarvan had.

Ik raad u aan om de verkoper te vragen vooraf te vragen om een kostenspecificatie voor het verhelpen van de problemen. Als de te verwachte kosten hoger zijn dan hetgeen u momenteel kunt missen of hoger zijn dan de waarde van de auto, raad ik u aan om de reparatie niet uit te laten voeren. In plaats daarvan raad ik u dan aan om de auto inclusief de gebreken te koop aan te bieden.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB