Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Afgevallen lading en/of modder op de weg

Vraag gesteld door op 19 oktober 2022

Wanneer je rijdt met een aanhanger dan moet de lading afgedekt worden o.a. middels een net of zeil. Omdat ik ook motor rijd is het wel belangrijk om de weg schoon te houden. Nu is het oogsttijd en de tractoren rijden af en aan met snijmais aardappelen, wat vervolgens te hoog op de wagens ligt. Bij bochten en rotondes ligt dan ook veel afgevallen vracht. Best wel gevaarlijk voor de weggebruikers. Kan de ANWB hier aandacht voor vragen bij de toezichthouders?

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

Hartelijk dank voor uw bericht. Hieronder de reactie van onze belangenbehartigers.

We kunnen ons heel goed voorstellen dat u als weggebruiker tijdens deze oogsttijd in agrarisch gebied heel goed moet opletten, zeker als motorrijder, of er lading is afgevallen of zelfs modder op de weg ligt. Wettelijk gezien moet de wegbeheerder ervoor zorgen dat de weg voor normaal gebruik geschikt is. We gaan er gemakshalve van uit dat u de wegbeheerder als toezichthouder beschouwt.

Aansprakelijkheid

Wanneer er modder op de weg ligt of doordat een voorwerp op de weg ligt wat er niet thuishoort en er ontstaat een ongeluk, dan is in principe de wegbeheerder aansprakelijk. Maar de wegbeheerder is echter niet aansprakelijk als het niet mogelijk is geweest het ongeval te voorkomen. Bijvoorbeeld als hij niet tijdig is gewaarschuwd, zodat hij de weg niet heeft kunnen schoonmaken en/of waarschuwingsborden heeft kunnen plaatsen.

Wegbeheerders en boeren

De wegbeheerder is meestal een overheidslichaam (zoals de rijksoverheid, de provincie, de gemeente of het waterschap of hoogheemraadschap). In uw geval zal het waarschijnlijk de provincie of gemeente zijn. Wanneer niet duidelijk is wie de wegbeheerder is, kan men dit opzoeken op de website van de rijksoverheid, zie wie wegbeheerder is op welke wegen.

De boeren zijn verplicht (bron LTO Nederland) om hun rommel op te ruimen. LTO Nederland informeert hun doelgroep ook om andere weggebruikers te waarschuwen. Zie Waarschuw voor modder op de weg - LTO Ledenvoordeel. De wegbeheerders zoals de provincies nemen daarin ook hun verantwoordelijk. Een mooi voorbeeld daarvan is de brochure van de provincie Groningen. Zie TMP_Binder1.pdf (provinciegroningen.nl)

Kortom, we hebben niet de indruk dat we een signaal hoeven af te geven naar de wegbeheerders omdat zij niet op de hoogte zouden zijn van de gevaren.

Waarschuwen en modelbrief

Wat wij als ANWB wel (kunnen) doen is onze leden waarschuwen voor het mogelijke gevaar door uw vraag te plaatsen op het platform. En ander voorbeeld daarvan is de vraag:  Wie is er aansprakelijk bij modder op de weg. Ook zal ik uw signaal doorsturen naar de redacties van onze nieuwsbrieven en anwb.nl. Wellicht dat zij dit item kunnen oppakken.

En mocht er onverhoopt toch wat gebeuren en er ontstaat schade en men wil de wegbeheerder aansprakelijk stellen, dan is er op anwb.nl een modelbrief die daarvoor gebruikt kan worden. Wanneer men een allrisk-verzekering heeft, kan een eventuele schade ook bij deze verzekeraar worden geclaimd.