Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verloren rijbewijs teruggevonden

Vraag gesteld door A. Hasselbach-van Gastel op 12 augustus 2022

mijn echtgenoot was zijn rijbewijs kwijt en heeft dat gemeld bij RDW op 12 augustus en vond het rijbewijs op dezelfde dag weer terug. Melding herroepen kan niet volgens RDW. Dus rijbewijs geblokkeerd. Kan hij toch rijden met zijn oude rijbewijs voorlopig?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Uw echtgenoot heeft onlangs zijn bewijs verloren en heeft hiervan een melding gemaakt bij de RDW. Op de dag van de melding vond hij zijn rijbewijs terug. Na contact met de RDW blijkt dat hij zijn melding ‘verlies rijbewijs’ niet kan herroepen. U wilt graag weten of uw echtgenoot voorlopig kan blijven rijden met zijn ‘oude’ rijbewijs.

Besturen motorvoertuig

Een bestuurder van een motorvoertuig mag alleen op de openbare weg rijden als aan hem/haar een rijbewijs is afgegeven voor de betreffende categorie. Bovendien moet het rijbewijs geldig en leesbaar zijn en moet hij dit rijbewijs kunnen tonen.

Geldigheid rijbewijs

Een rijbewijs wordt afgegeven voor een bepaalde periode. Binnen deze periode kan de geldigheid van het rijbewijs echter worden ingetrokken. De RDW kan een afgegeven rijbewijs ongeldig verklaren na melding van verlies, diefstal of misbruik. Deze verklaring kan direct bij de RDW of bij de gemeente in de woonplaats van de bestuurder worden ingediend. Een ongeldig verklaard rijbewijs wordt nooit meer een geldig rijbewijs.

Opnieuw aanvragen

De aanvrager van het rijbewijs moet rijvaardig en rijgeschikt zijn bevonden voordat een nieuw rijbewijs wordt afgegeven.  Na verlies, diefstal of een  melding misbruik van het rijbewijs bestaat er in geen aanleiding voor twijfel aan de rijgeschiktheid of rijvaardigheid.

Conclusie

Uw echtgenoot mag niet als bestuurder van een motorvoertuig aan het verkeer deelnemen met een rijbewijs dat ongeldig is verklaard. Bij een eventuele controle kan in dat geval een boete worden opgelegd voor het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.