Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Terugkerende problemen bij nieuwe auto

Vraag gesteld door op 18 september 2022

In januari 2021 een nieuwe volvo xc 60 gekocht. In februari kreeg ik de melding om te stoppen met melding 12v accu oplaad probleem. Auto moest weggesleept worden. Dealer heeft software opnieuw gedownload. Enige maanden later weer hetzelfde probleem. Weer weggesleept. Accu op de achteras is toen vervangen. Maanden later weer hetzelfde probleem weer weggesleept en zijn de massapunten gecontroleerd en zou dat het euvel zijn. Afgelopen week weer hetzelfde en weer weggesleept. Heb dus een nieuwe auto gekocht van ca. 70.000 die er om de zoveel tijd mee stopt en de dealer/volvo kan het niet oplossen. Mag blij zijn dat het niet in het buitenland is gebeurd ivm extra hotelkosten e.d. Mijn conclusie: volvo kan het probleem niet vinden en dus niet oplossen. Graag uw advies hoe te handelen

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

In januari 2021 heeft u een nieuwe Volvo XC60 gekocht. Kort na aflevering kreeg u een melding over een oplaadprobleem waarna de auto weggesleept moest worden. De dealer heeft toen een softwarematige oplossing toegepast. Enkele maanden later stond u wederom stil met de auto. De dealer heeft naar aanleiding hiervan de accu op de achteras vervangen. Enkele maanden later stond u weer stil met de auto, waarna de dealer de massapunten gecontroleerd heeft. Vorige week moest u opnieuw worden afgesleept. Inmiddels heeft u weinig vertrouwen in de ‘oplossingen’ van de dealer. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en wat een verstandige eerst volgende stap is.

Conformiteit

De reparaties aan uw auto worden vooralsnog voor u steeds kosteloos uitgevoerd, vanuit de fabrieksgarantie. Naast een eventuele overeengekomen garantie heeft u ook wettelijke rechten. De (consumenten)koper heeft recht op een product wat voldoet aan de overeenkomst en aan de redelijke verwachtingen die de koper van dat product mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper mag hebben van een auto is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, het bouwjaar, de betaalde prijs en de kilometrage.
De redelijke verwachting die een consumentenkoper van een product mag hebben is ten minste gelijk aan de garantie-toezegging van de fabrikant/importeur. Van een nieuwe auto mag men in beginsel gedurende de (fabrieks)garantie periode verwachten, dat de auto probleemvrij functioneert.

Rechten bij non-conformiteit

Als de koper kan bewijzen dat er sprake is van een gebrek en dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig was op het moment dat de auto werd geleverd, dan moet de koper het gebrek kosteloos verhelpen. Als de verkoper niet binnen een redelijke termijn tot herstel of vervanging overgaat dan mag de koper, na ingebrekestelling van de verkoper, het gebrek door een ander laten verhelpen. Voorts kan een koper de prijs verminderen als het gebrek niet of niet tijdig en zonder ernstige overlast voor de koper, wordt verholpen. Indien het gebrek dit rechtvaardigt kan de overeenkomst ook worden ontbonden.

Passende oplossing

Als er sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de overeenkomst én als dit gebrek, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig was op het moment van aflevering, dan mag u rekenen op een duurzaam en kundig herstel van het gebrek.

Ingebrekestelling

Om bewijstechnische redenen raad ik u aan om de verkoper een ingebrekestelling te sturen. Hiermee geeft u de verkoper een laatste mogelijkheid om alsnog de reparatie uit te voeren of toestemming te geven om de reparatie op zijn kosten door een derde uit te laten voeren. Ook kunt u hierbij aanzeggen dat u de overeenkomst zal ontbinden indien er geen voldoende duurzame oplossing wordt geboden binnen twee weken na ontvangst van uw ingebrekestelling.

Conclusie

U hoeft de door u genoemde problemen in redelijkheid niet te verwachten op grond van de koopovereenkomst. U heeft recht op een duurzaam en kundig herstel van het gebrek en als dit niet geboden wordt of kan worden geboden, kunt u de overeenkomst mijns inziens ontbinden. In dat geval moet de dealer de auto terug nemen en de aankoopsom aan u terug betalen. Ik raad u om bewijstechnische redenen aan om de verkoper (schriftelijk) nog eenmaal in de gelegenheid te stellen het gebrek kundig en duurzaam te herstellen. Als u er onderling niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen of een reguliere dagvaardingsprocedure starten bij de rechtbank.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB