Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Naheffingsaanslag parkeerbelasting op huurauto

Vraag gesteld door op 4 juli 2022

Ik heb voor een paar dagen een vervangende auto gehuurd via de garage waar mijn auto werd gerepareerd. (Alles werd betaald via mijn all risk verzekering.) Ik heb deze auto geparkeerd op een plek waarvoor ik een bewonersparkeervergunning heb via de gemeente. De verhuurder/garage (kentekenhouder) stuurt mij na 1 maand  een factuur met het verzoek om de kosten van een aan hem opgelegde naheffingsaanslag te betalen. Nu lees ik dat de verhuurder hiertegen eenvoudig bezwaar kan maken indien deze kan aantonen dat het betreffende voertuig, zoals in dit geval, op dat moment verhuurd was. Ik kan zelf geen geen bezwaar indienen tegen de aanslag, waarmee ik het niet eens ben. Ben ik nu wettelijk verplicht om de factuur van de verhuurder/garage te betalen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Tijdens de reparatie van uw eigen auto heeft u een vervangende auto gehuurd. Onlangs ontving u een betaalverzoek van het verhuurbedrijf. Tijdens de huurperiode is kennelijk een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. U heeft een parkeervergunning voor het betaald parkeren gebied voor uw eigen auto en heeft gelezen dat als men vergeet het tijdelijke kenteken door te geven, de betreffende gemeente uit coulance de boete na bezwaar vaak vernietigd. De verhuurder heeft geen bezwaar gemaakt en heeft u ook niet tijdig op de hoogte gebracht van de naheffingsaanslag. U wilt graag weten of u aan het betaalverzoek van de verhuurder moet voldoen.

Vordering verhuurder

De verhuurder heeft op grond van de overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde BOVAG-voorwaarden verhuur het recht om de aan haar opgelegde sanctie op u te verhalen. Verhuurder kan op grond van art. 14 lid 2 BOVAG-voorwaarden Verhuur, ook de (administratie)kosten met een minimum van € 25,- op u verhalen voor het verwerken van de opgelegde naheffingsaanslag.

Parkeerbelasting

Een gemeente kan besluiten om parkeerbelasting te heffen in het kader van parkeerregulering. De parkeerbelasting wordt geheven als een belasting op aangifte of als belasting ter zake van een verleende vergunning. De naheffingsaanslag wordt opgelegd aan de kentekenhouder.

Parkeervergunning

Een parkeervergunning geldt voor één specifiek kenteken. Via de website van de gemeente kan men eenvoudig het kenteken (tijdelijk) laten wijzigen, voor het geval met tijdelijk een andere auto in gebruik heeft. Hoewel er formeel juridisch geen sprake is van een situatie waarin bezwaar zinvol is, immers de verschuldigde parkeerbelasting is niet tijdig voldaan én voor het betreffende kenteken is geen parkeervergunning afgegeven, kan het zinvol zijn om een coulance verzoek in te dienen bij de gemeente.

Conclusie

Het kan zinvol zijn om in overleg met de verhuurder de mogelijkheden om bezwaar in te dienen te bespreken. U zou bijvoorbeeld het bezwaar kunnen opstellen en de bewijsmiddelen aan kunnen leveren en de verhuurder zou het bezwaar formeel kunnen indienen. U kunt de verhuurder hier echter niet toe dwingen.  De verhuurder kan de opgelegde sanctie op u verhalen. Artikel 14 BOVAG-voorwaarden verhuur voorziet in het verhalen van de aan de verhuurder opgelegde sancties die in verband staan met het ter beschikking hebben of gebruik maken van het voertuig.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Parkeerovertredingen