Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Naheffingsaanslag door fout in aanmelden parkeeractie

Vraag gesteld door op 11 oktober 2022

Ik heb een boete gekregen vanwege niet betalen / kopen van een kaartje. Ik parkeer altijd via Parkmobile.  Ook die avond. Bij controle in de app blijk ik net naast de zone geklikt te hebben en in aangrenzende parkeerzone ( met zelfde tarief) geparkeerd te hebben. Zou het me lukken om hier bezwaar tegen aan te tekenen?

 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting gekregen. U heeft echter de parkeeractie wel (tijdig) had aangemeld in de parkeerapp Parkmobile. Bij een controle in uw app naar aanleiding van de door u ontvangen naheffingsaanslag blijkt dat u de verkeerde parkeerzone heeft geselecteerd. U wilt graag weten of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Parkeerbelasting

Een gemeente kan besluiten om parkeerbelasting te heffen in het kader van parkeerregulering. De parkeerbelasting wordt geheven als een belasting op aangifte of als belasting ter zake van een verleende vergunning. Als blijkt dat geparkeerde voertuig niet of niet tijdig de parkeerbelasting heeft voldaan en/of niet beschikt over een vergunning, dan kan de gemeente een naheffingsaanslag opleggen aan de kentekenhouder. De naheffingsaanslag wordt uitgereikt of toegezonden of op het voertuig achtergelaten. Er bestaat geen wettelijk voorschrift dat de gemeente verplicht een kennisgeving van de naheffingsaanslag op het voertuig achter te laten.

Bezwaar

Bezwaar maken tegen een opgelegde naheffingsaanslag is slechts in een beperkt aantal gevallen zinvol. Bezwaar is zinvol als de auto niet (meer) van u of gestolen was, als de overtreding niet met het voertuig is begaan, er sprake was van een noodsituatie of als de parkeerbelasting wel (tijdig) is voldaan.

Evidente vergissing

Hoewel er formeel juridisch geen sprake is van een situatie waarin bezwaar zinvol is, zijn er soortgelijke gevallen bekend waarin de gemeente na bezwaar, besloten heeft het de opgelegde naheffingsaanslagen te vernietigen. Voorbeelden hiervan zijn: het aanmelden van een verkeerd kenteken, het opgeven van een (deels) onjuist kenteken of het aanmelden van het voertuig in een andere zone (binnen dezelfde gemeente). Het kan dus zinvol zijn om een beroep te doen op de evidente vergissing die gemaakt is en de gemeente te vragen om (uit coulance) de naheffingsaanslag te vernietigen.  

Betalen in afwachting van beslissing

Het is afhankelijk van de betreffende gemeente of de naheffingsaanslagen in afwachting van de beslissing op bezwaar moet worden betaald, of dat de betalingsverplichting tot de beslissing op bezwaar wordt opgeschort.  

Conclusie

Formeel juridisch geldt dat het voertuig geen vergunning had en dat er geen sprake was van tijdige betaling van de parkeerbelasting in de betreffende parkeerzone. De naheffingsaanslagen zijn zodoende rechtmatig opgelegd. Desondanks is het zinvol om bezwaar te maken en een coulance verzoek in te dienen bij de gemeente. Er is sprake geweest van een evidente vergissing en er is een zelfde bedrag aan parkeerbelasting als dat verschuldigd zou zijn geraakt betaald voor een niet uitgevoerde parkeeractie in een nabij gelegen parkeerkeerzone.

Meer weten?
Parkeerovertredingen - ANWB