Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Lekkende cilinder bij 6 jaar oude auto

Vraag gesteld door op 7 september 2022

In juni dit jaar bleek dat 1 van de cilinders lekte. Deze is vervangen en de rekening bedroeg EUR 3288,50 (incl BTW). Dit komt neer op bijna 10% van de aankoopprijs. De auto is altijd keurig op tijd onderhouden door en heeft zijn beurten gehad bij de officiele Suzuki dealer waar wij hem ook (nieuw) gekocht hadden. De dealer had geen verklaring voor de lekkende cilinder in zo'n relatief nieuwe auto; "U heeft pech mevrouw". Mijn vraag is nu of deze cilinder een deuglijk product was en of het terecht is dat ik de vervangingskosten moet betalen of dat dit eigenlijk bij Suzuki Nederland ligt.

Merk: Suzuki
Type: Vitara
Bouwjaar: 2016

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft in 2016 een nieuwe Suzuki Vitara gekocht. Tijdens de laatste onderhoudsbeurt is geconstateerd dat een van de cilinders lekt. De reparatie hiervan kostte u € 3.288,50. De dealer had geen duidelijke verklaring voor het probleem anders dan dat u ‘pech’ zou hebben. U vraagt zich af of u de reparatiekosten moet betalen of dat u recht heeft op kosteloos herstel. Ook wilt u graag weten of u nog enige vergoeding vanuit Suzuki Nederland mag verwachten.

Oorzaak gebrek (nog) onbekend

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de oorzaak is of was van de lekkende cilinder. Het feit dat deze reparatie noodzakelijk was, is gelet op de leeftijd en kilometrage van deze auto echter niet iets wat u normaliter hoeft te verwachten. Eerst zal nu onderzocht moeten worden wat er precies debet is aan de lekkende cilinder. Afhankelijk van de oorzaak van het gebrek kan worden vastgesteld of er sprake is geweest van een conforme levering van de auto.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. De koper zal moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij niet hoefde te verwachten en dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan, al bestond op het moment van levering.

Gebrek

Met een lekkende cilinder werk de motor van een auto niet naar behoren, de auto is dan niet geschikt voor normaal gebruik. Bij normaal gebruik en onderhoud hoeft u als koper bovendien niet te verwachten dat u na 6 jaar toe bent aan een dergelijke reparatie. Er bestaat zodoende een sterk vermoeden dat er sprake is van non-conformiteit. Het is alleen de vraag of het gebrek reeds bij aflevering aanwezig was.

Bewijs

De koper moet bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de koopovereenkomst én dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering. De bewijslast en daarmee het bewijsrisico ligt dus bij de koper. Bij een consumentenkoop geldt ten aanzien van de aanwezigheid van het gebrek bij aflevering een tijdelijke omkering van de bewijslast. Bij koopovereenkomsten tot 27 april 2022 geldt deze omkering van de bewijslast voor de eerste 6 maanden na aflevering. Bij koopovereenkomsten vanaf 27 april 2022 moet de verkoper tot 12 maanden na aflevering bewijzen dat het gebrek bij aflevering niet aanwezig was.  

Verkoper of fabrikant

De fabrikant/importeur kan buiten de fabrieksgarantie niet rechtstreeks worden aangesproken tot kosteloos herstel door een (consumenten)koper. Op grond van de Nederlandse wet kunt u uw rechten bij non-conformiteit alleen inroepen tegenover de verkoper van het product. De fabrikant/importeur kan uiteraard wel uit coulance een aanbod doen. Als de fabrikant/importeur geen bijdrage wil leveren aan het oplossen van een probleem met een door haar geproduceerde auto, dan beperkt dit de rechten van de koper tegenover de verkoper niet.

Conclusie

Ik raad u aan om de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Op basis van de beschikbare informatie, voorzie ik daarmee geen problemen. Mogelijk moet er nog wel onderzoek gedaan worden naar het defect, zodat onafhankelijk kan worden vastgesteld dat er sprake was van een inwendig of ‘eigen’ gebrek aan de motor. Een partij zoals DEKRA kan een dergelijk onderzoek uitvoeren.
Als u er onderling niet uitkomt, kunt u om bemiddeling vragen bij de Bovag en/of het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB