Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoge boete voor snelheidsovertreding

Vraag gesteld door op 20 oktober 2022

Ik heb een boete van € 1011,50 gekregen uit Duitsland voor een snelheidsovertreding. Ik vind het bedrag erg hoog. Wat vindt de ANWB?

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

 

U hebt een boete van € 1011,50 gekregen uit Duitsland voor een snelheidsovertreding. U vindt het bedrag erg hoog.

Boete 

U hebt de toegestane snelheid van 100 km/u met 56 km/u overschreden. Zoals in de informatiebrief die u hebt gekregen staat, wordt voor een dergelijke ernstige snelheidsovertreding een boete van €900 opgelegd. Dit bedrag wordt vermeerderd met kosten. Afhankelijk van individuele omstandigheden kan het bedrag worden verlaagd, maar een verhoging is ook mogelijk.

Antwoordformulier

Aan de informatiebrief is een formulier toegevoegd. In dit antwoordformulier kunt u een verklaring geven met betrekking tot de overtreding. U bent daar echter niet toe verplicht. Wel moet u de vragen over uw persoonsgegevens correct in te vullen. U bent verplicht het formulier terug te sturen vóór 7 november. Aan de hand van dit formulier zal de officier van justitie een definitieve boete vaststellen. U ontvangt dan een 'Buβgeldbescheid'.

Conclusie

Wanneer u het niet eens bent met de definitieve boete, kunt u nog bezwaar aantekenen. In het 'Buβgeldbescheid' zal vermeld staan hoe u in bezwaar kunt aantekenen en binnen welke termijn.