Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Eerder vertrek uit vakantiewoning

Vraag gesteld door M. van Remunt op 3 september 2022

Heb huis gehuurd van vrijdag tm maandag. Ik weet vooraf dat we het huis zondagavond verlaten. Moet ik dan toch voor 3 nachten toeristenbelasting betalen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft voor een (lang) weekend een accommodatie gehuurd, u komt op vrijdag aan en dient maandagochtend uit te checken. U bent voornemens zondagavond te vertrekken in plaats van maandagochtend en maakt dus in de nacht van zondag op maandag geen gebruik van een zogenoemd recreatief nachtverblijf. U wilt graag weten of u vooraf betaalde toeristenbelasting deels kunt terugvorderen, nu u in plaats van 3 nachten slechts 2 nachten gebruik maakt van het recreatieve nachtverblijf.  

Eerder vertrek uit vakantieverblijf

In beginsel blijft u de volledige overeengekomen prijs verschuldigd als u besluit eerder uit de vakantiewoning te vertrekken. Afhankelijk van de reden van vertrek kan een gedeelte van de gemaakte kosten voor vergoeding door de annuleringsverzekering in aanmerking komen.

Opzeggen overeenkomst

De (huur)overeenkomst verbindt de verhuurder tot het beschikbaar stellen van het gehuurde en de recreant tot het betalen van de overeengekomen prijs. Door opzegging van de overeenkomst bevrijd u de wederpartij tot nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst. Uw verbintenis uit de overeenkomst tot het betalen van de overeengekomen prijs, blijft opeisbaar. Partijen kunnen overeenkomen dat de gevolgen van opzegging beperkter zullen zijn. In de regel geldt dat de beëindigingsvergoeding gelijk is aan de overeengekomen prijs, bij opzeggingen vanaf de dag van aankomst.

Kosten afhankelijk van feitelijk verblijf

Bepaalde kosten die aan de recreant worden doorberekend zijn afhankelijk van een feitelijk verblijf. Als de recreant feitelijk geen gebruik maakt van het gehuurde raken deze kosten door de verhuurder niet verschuldigd en kunnen deze kosten zodoende ook niet worden doorberekend aan de recreant.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven bij de aanbieder van toeristische verblijven en raakt verschuldigd als personen die niet in de betreffende gemeente staan ingeschreven blijkens het Brp in deze gemeente verblijven. De betreffende gemeente bepaalt vervolgens de hoogte van de toeristenbelasting en onder welke voorwaarden deze belasting verschuldigd raakt. Meestal raakt deze belasting alleen verschuldigd over het aantal nachten dat de bezoeker van de gemeente (tegen betaling) in de betreffende gemeente verblijft.

Conclusie​​​​​​​

Ondanks een eerder vertrek uit de vakantiewoning heeft u geen recht op gedeeltelijke teruggave van de overeengekomen huurprijs. Afhankelijk van de voorwaarden die door de betreffende gemeente zijn opgesteld ter zake van toeristenbelasting, heeft u mogelijk wel recht op gedeeltelijke teruggave van de reeds betaalde toeristenbelasting.
Ik raad u aan om bij de betreffende gemeente na te gaan welke voorwaarden er voor de heffing van toeristenbelasting gelden. Indien de belasting afhankelijk is van het verblijf gedurende de nacht, dan kunt u bij een eerder vertrek de toeristenbelasting voor zover deze geheven is voor een verblijf gedurende de nacht van zondag op maandag, terugvorderen van de verhuurder.

Meer weten?
Wanneer moet ik toeristenbelasting betalen? | Rijksoverheid.nl