Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Besturen 125 cc motorfiets in Italië

Vraag gesteld door P. Verduijn op 10 juli 2022

In Italië mag je met je autorijbewijs een 125cc motor rijden. Stel dat ik een ongeluk krijg, vergoed mijn Nederlandse verzekering dan alle schade of doen die moeilijk omdat ik geen motorrijbewijs bezit en dat in NL wel verplicht is?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U bent houder van het Nederlandse rijbewijs B en u wilt in Italië met een 125 cc motorfiets deelnemen aan het verkeer. Omdat u in Nederland voor het besturen van een 125 cc motorfiets een motorrijbewijs nodig heeft, wilt u graag weten of u verzekerd bent in geval van een verkeersongeluk.

Wederzijdse erkenning

Door de EU-lidstaten afgegeven rijbewijzen worden op grond van de derde rijbewijsrichtlijn in andere EU-lidstaten erkend. Het beginsel van wederzijdse erkenning van rijbewijzen omvat de volledige erkenning van alle bevoegdheden die aan een rijbewijshouder zijn verleend in overeenstemming met de nationale bepalingen die op dat moment van kracht waren.

Gelijkwaardigheid en harmonisatie

Door de wederzijdse erkenning van rijbewijzen is het belangrijk dat de eisen die aan een bestuurder worden gesteld, de verschillende rijbewijscategorieën, het model van het rijbewijs en de geldigheid, gelijkwaardig zijn en/of geharmoniseerd worden.

Nationale bepalingen

De EU-lidstaten bepalen, binnen de kaders die de EU-richtlijn schetst, de voorwaarden die aan afgifte van het rijbewijs zijn gekoppeld en de bevoegdheden die de houder van het rijbewijs verkrijgt. In het EU-besluit inzake de gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen, is terug te lezen welke rijbewijscategorieën als gelijkwaardig aan elkaar worden beschouwd door de betreffende lidstaat.

Lichte motorfietsen

Voor het besturen van lichte motorfietsen dient de bestuurder de houder te zijn van rijbewijscategorie A1. Een in Italië afgegeven rijbewijs categorie B tot 2013 is gelijkwaardig aan de rijbewijscategorie A1. De houder van een Italiaans rijbewijs B is dus bevoegd tot het besturen van lichte motorfietsen waarvoor rijbewijscategorie A1. Hierbij geldt het voorbehoud dat deze bevoegdheid alleen geldt op het grondgebied van Italië. De Nederlandse rijbewijscategorie B is niet gelijkwaardig aan rijbewijscategorie A1.

Conclusie

De Nederlandse rijbewijscategorie B is niet gelijkwaardig aan de rijbewijscategorie A1. De houder van het Nederlandse rijbewijs B is dus niet bevoegd tot het besturen van lichte motorfietsen. Ook in Italië is het niet toegestaan om op basis van het Nederlandse rijbewijs (categorie B) een voertuig te besturen waarvoor men houder dient te zijn van de rijbewijscategorie A1.  

Ongeoorloofde deelname aan het verkeer, zoals het besturen van een voertuig waarvoor men niet het benodigde rijbewijs heeft, kan naast een geldboete verstrekkende gevolgen hebben. De verzekeraar zal dekking van eigen schade hebben uitgesloten en zal schade aan derde verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Een (groot) deel van de oorzaak van het ongeval zal vaak gevonden kunnen worden in de ongeoorloofde verkeersdeelname.

Hoewel Italiaanse verhuurbedrijven vaak makkelijk omgaan met de verhuur van 125cc motorfietsen aan buitenlanders, is het raadzaam om daarvan geen gebruik te maken voordat u bevoegd bent tot het besturen van deze categorie voertuigen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Rijbewijzen