Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Als Belgisch ingezetene een Nederlandse auto in België gebruiken

Vraag gesteld door op 15 augustus 2022

Ik studeer in België, en rij daarvoor elke week op en neer naar mijn kamer met de auto van mijn moeder. Doordeweeks ben ik in België, in het weekend ben ik thuis.

Binnenkort wil ik echter officieel naar België verhuizen, en ik heb hier een vraag over:
Mag ik met de auto van mijn moeder blijven rijden in België? Ik ben dan namelijk maar 1 keer in de 2 weken thuis, dus haar auto is bijna altijd in België. Of ben ik dan verplicht om een eigen auto te kopen in België met een Belgisch kenteken?
En hoe zit het dan met de verzekering?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Voor uw studie in België bent u veel in België. U gebruikt dan de Nederlands gekentekende auto van uw moeder. Binnenkort wilt u officieel naar België verhuizen. U wilt graag weten of u de auto van uw moeder kunt blijven gebruiken in België.

Buitenlandse auto in België

Het is voor ingezetene van België niet toegestaan om een voertuig te besturen met een buitenlands kenteken. Een persoon kwalificeert als Belgisch ingezetenen als zij is ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, als rechtspersoon staat ingeschreven om de Belgische kruispuntbank voor ondernemingen of als buitenlandse rechtspersoon beschikt over een vaste verblijfplaats waar het voertuig beheerd of gebruikt wordt.

Uitzonderingen

Er gelden wel een aantal uitzonderingen op deze regel. Studenten die een officiële verblijfplaats buiten België hebben mogen voor de duur van de opleiding gebruik blijven maken van een buitenlands getekenden voertuig. Als men zich op een van de uitzonderingen wilt beroepen, moet men bewijs van zijn uitzonderingspositie kunnen tonen. Daarnaast geldt een uitzondering voor buitenlands gekentekende huurauto’s en wanneer het voertuig gratis gedurende maximaal één maand ter beschikking wordt gesteld van een privépersoon die in België verblijft. Ook hier moet aan voorwaarden worden voldaan.

Inschrijving in DIV en verzekering

Ingezetene van België die een buitenlands gekentekend voertuig in het verkeer willen brengen in België moeten het voertuig inschrijven in het inschrijvingsrepertorium van de voertuigen (DIV-register), ook als het voertuig in het buitenland is ingeschreven. Veel verzekeraars kiezen voor een maximale periode van een aantal maanden per jaar waarbinnen de verzekering buiten het land van registratie dekking biedt.

Conclusie

Als Belgisch ingezetene is het niet toegestaan om permanent een buitenlands gekentekend voertuig te besturen. Voor tijdelijk gebruik zijn er bovengenoemde uitzonderingen. Het verbod op het gebruik van een buitenlands gekentekend voertuig door Belgisch ingezetene volgt uit afdeling 3 van Koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. Er kunnen forse boetes worden opgelegd bij overtreding van deze regels.

Na uw inschrijving in België moet u het voertuig van uw moeder dus inschrijven in het DIV-register, als u dit wenst te blijven gebruiken. Als de verzekering in Nederland geen dekking meer biedt vanwege de inschrijving in België of het langdurige gebruik buiten Nederland, moet u in België een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

Meer informatie kunt u hier vinden.