Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zijn elektrische snorfietsen wel toegestaan bij onderbord "fietsers toegestaan, snor-/bromfietsen niet toegestaan"?

Vraag gesteld door op 30 april 2022

Ik kwam laatst op mijn electrische snorfiets een G7 bord tegen met een mij onbekend onderbord dat ik ook niet kan vinden bij de RVV 1990 onderborden. Er staat "fietsers toegestaan, snor-/bromfietsen niet toegestaan". Nu is mijn eerste vraag: wat is de juridische status van dit bord? En als het een rechtsgeldig bord is: "geldt het verbod ook voor electrische snorfietsen?' Ik vraag dit omdat electrische snorfietsen wel gebruik mogen maken van een onverplicht fietspad (G13) (Rvv art.5 lid3), en ik hier in een ander antwoord heb gelezen dat, ik citeer "Snorfietsen met een verbrandingsmotor waarbij deze motor is uitgeschakeld zijn voor de wet een gewone fiets." Onder deze voorwaarde, mogen zij immers ook op een G13 fietsen. Electrische snorfietsen mogen daar bij mijn weten altijd rijden, ook als er een OB759 is geplaatst. Iets soortgelijks lees ik bij de C13 ("in werking zijnde motor", verbrandings- of electrische motor wordt niet gespecificeerd) en hiermee beland ik bij vraag 3: mogen electrische snor-/bromfietsers C13 negeren?
Nu begrijp ik overigens wel waarom er in dit specifieke geval geen C13 is geplaatst: het is een parkachtige omgeving waar men geen gehandicaptenvoortuigen met verbrandingsmotor wil weren.

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert


U vraagt of  bij bord G7 met onderbord "fietsers toegestaan, snor-/bromfietsen niet toegestaan", elektrische snorfietsen wel zijn toegestaan. En wat de juridische status is van dit onderbord.

Regelgeving ontremt onderbord

Het onderbord is rechtsgeldig. In het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) staat dat onder verkeersborden onderborden kunnen worden geplaatst en verdere regelgeving hieromtrent.
In artikel 8 lid 2e BABW staat het volgende: Deze onderborden kunnen: bij de verkeersborden G7, G9, G11 en G12a van bijlage 1, behorende bij het RVV 1990, een aanduiding inhouden dat de uit het verkeersbord voortvloeiende geboden of verboden niet gelden voor het verkeersgebruik als op het onderbord is aangegeven; dat wil zeggen dat er bij bord G7 een onderbord mag staan dat fietsen wel is toegestaan en snor-/bromfietsen niet. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of de snorfiets elektrisch is of niet.

In artikel 2b RVV staat dat de regels van dit besluit betreffende fietsen en fietsers zijn, in plaats van de regels betreffende bromfietsen en bromfietsers, mede van toepassing op snorfietsen en snorfietsers, tenzij anders is bepaald. Blijkens het onderbord is nadrukkelijk bepaald dat snorfietsen niet zijn toegestaan. 

Artikel 5-3 RVV geldt alleen voor het gebruik van het onverplichte fietspad en niet voor andere situaties.

Uitgeschakelde motor

Indien de motor volledig is uitgeschakeld dan kan een snorfiets onder een gewone fiets vallen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een sparta Met of een ander soort snorfiets met trappers. Daarmee kunt u fietsen als de motor is uitgeschakeld. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een elektromotor of een verbrandingsmotor. 

Conclusie

Mijns inziens mag bord C13 niet genegeerd worden. Er wordt in het betreffende artikel geen onderscheid gemaakt tussen het soort motor. U mag er wel rijden indien de motor is uitgeschakeld.