Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat voor soort gordel in trike

Vraag gesteld door op 16 mei 2022

Moet een trike  met auto kenteken van auto een 2 punts gordel hebben of drie punts Waar valt een trike  onder auto of motor

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een trike met ‘auto-kenteken’ en heeft hierover een aantal vragen. U wilt graag weten of de zitplaatsen moeten zijn voorzien van een twee- of driepuntsgordel. Ook wilt u graag weten of een trike kwalificeert als een auto of als een motor.

Soort voertuig

Op grond van de wet kwalificeert een trike als een driewielig motorvoertuig. Voor het driewielige motorvoertuig gelden specifieke voertuigeisen. De toepasselijke voertuigeisen en eisen gesteld aan de bestuurder van een trike zijn afhankelijk van het soort trike. Er zijn trikes met een open- en met een gesloten carrosserie. Ook zijn er trikes die kwalificeren als een driewielige bromfiets.

Rijbewijs

De bestuurder van een trike dient houder te zijn van de rijbewijscategorie A, het motorrijbewijs. Voor wat betreft de eisen die aan de bestuurder gesteld worden kwalificeert een trike dus als een motorfiets. Er geldt een uitzondering voor bestuurders die de rijbewijscategorie B hebben behaald vóór 19 januari 2013. Deze bestuurders mogen een trike besturen als houder van het autorijbewijs. Als de triek kwalificeert als een driewielige bromfiets dient de bestuurder houder te zijn van de rijbewijscategorie AM (brommerrijbewijs).

Gordelplicht

Op grond van art. 59 RVV1990 maken bestuurders van o.a. een driewielig motorvoertuig gebruik van de voor hen beschikbare autogordel.

Gesloten carrosserie

Voor trikes met een gesloten carrosserie geldt dat alle zitplaatsen moeten zijn voorzien van een autogordel. Voor oudere trikes (eerste toelating tussen 1987 en 2003) geldt deze verplichting alleen voor de naar voren gerichte zitplaatsen. De autogordels moeten voldoen aan de in art. 5.5.47 Regeling Voertuigen genoemde eisen.

Open carrosserie

Voor trikes zonder gesloten carrosserie geldt in beginsel een helmplicht. Er geldt geen helmplicht voor de bestuurder en passagiers van een trike zonder gesloten carrosserie als de zitplaatsen zijn voorzien van een goedgekeurde driepuntsgordel en de deze gordel gebruikt wordt.

Conclusie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende verschijningsvormen van de trike. De bestuurder van een trike moet in het bezit zijn van de rijbewijscategorie A. Bestuurders die het rijbewijs B hebben behaalt vóór 19 januari 2013 mogen een trike besturen. Voor een trike met een gesloten carrosserie geldt de algemene gordelplicht. Men moet gebruik maken van de beschikbare autogordel. Voor trikes zonder gesloten carrosserie geldt een helmplicht. Als de zitplaatsen in een trike zonder gesloten carrosserie zijn voorzien van een driepuntsgordel en van deze gordels gebruik wordt gemaakt, geldt de helmplicht niet.

Meer informatie vindt u op onze pagina Verkeersregels in Nederland of deze pagina van de Rijksoverheid.