Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verzoek tot betaling verlaagde boete Frankrijk

Vraag gesteld door op 9 mei 2022

thuis vertrokken 27-11-2021
datum bekeuring 29-11-2021
aankomst thuis 13-4-2022
19-4-2022 Antai gebeld en situatie uitgelegd dat ik niet in de gelegenheid was om de bekeuring brief te lezen en de bekeuring alsnog wil betalen. Ik kreeg advies om online te reageren en de situatie uit te leggen, dat heb ik 19-4-2022 meteen gedaan.
Nu krijg ik 6-5-2022 bericht dat de brief is afgewezen. De afwijzingsgrond is: betaling niet voldaan.
Ik kan alleen niet betalen omdat de tijd hiervoor al verstreken is.
Graag advies hoe nu verder.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U overwintert jaarlijks in Zuid-Europa. Op de heenweg heeft u kennelijk een snelheidsovertreding begaan in Frankrijk. De (verlaagde) boete is naar uw huisadres gestuurd, maar u trof deze kennisgeving pas aan bij terugkomst in Nederland. De termijn waarbinnen u kon volstaan met betaling van het verlaagde tarief was inmiddels verstreken. U heeft daarop contact gezocht met Antai en geprobeerd uw situatie uit te leggen. U kreeg het advies om via de website van Antai te reageren op de boete. Korte tijd na uw (online) betwisting van de boete heeft u een afwijzing van uw bezwaar ontvangen met als afwijzingsgrond dat de betaling niet is voldaan. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en wat u nu moet doen.

Boete in Frankrijk

Na het constateren van een (eenvoudige) verkeersovertreding, wordt de overtreder hiervan in kennis gesteld door toezending van een ‘kennisgeving’ door Antai. Tot 45 dagen na de dagtekening van de kennisgeving kan de overtreder volstaan met betaling van een verlaagd boetebedrag. Na verval van deze termijn raakt het forfaitaire boetebedrag verschuldigd tot 76 dagen na dagtekening van de kennisgeving. Daarna dient een verhoogde boete betaald te worden. Deze boete is onherroepelijk en betaling hiervan kan op verzoek van Antai door het CJIB in Nederland worden afgedwongen.  

Betwisting van de boete

Als de overtreder het niet eens is met de opgelegde boete of de overtreding ontkent kan de boete online worden betwist. Als een ander het voertuig bestuurde ten tijde van de overtreding of als het voertuig/kenteken onrechtmatig is gebruikt of niet meer bij u in bezit was, kunt u de boete betwisten zonder een consignatie te storten. In alle andere gevallen van betwisting moet een consignatie t.w.v. de forfaitaire boete worden gestort, anders wordt de betwisting afgewezen.

Informele betwisting

Soms komt het voor dat de kennisgeving niet door de overtreder is ontvangen en hij/zij direct een verhoogde forfaitaire boete ontvangt. Als er geen eerdere kennisgeving is ontvangen of verstuurd kan het zinvol om de situatie telefonisch met Antai te bespreken. Soms kan in dit specifieke geval een informele betwisting zorgen dat kan worden volstaan met betaling van het verlaagde boete bedrag.

Langere tijd van huis

Vanuit juridisch oogpunt geldt dat als een geadresseerde langere tijd van huis is, de eventuele gevolgen hiervan voor het risico van de geadresseerde behoort te komen. Het moet voor derden mogelijk zijn om een partij formeel aan te kunnen spreken, zelfs als deze partij niet thuis is. Als u langere tijd van huis bent, is het dus verstandig om ervoor zorg te dragen dat u iemand bereid vindt om poststukken aan u door te sturen, althans de inhoud met u te delen.

Conclusie

Uw betwisting van de overtreding is terecht afgewezen. Bij een formele betwisting om de door u genoemde reden dient een consignatie te worden betaald. Overigens kan mijns inzien ook uw inhoudelijke bezwaargrond kan formeel juridisch geen verlaging van het boetebedrag tot gevolg hebben. Dat u in het buitenland overwintert en geen regeling voor uw post heeft getroffen behoort voor uw risico te komen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Boete Frankrijk.