Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verzekering caravan bij stalling in Kroatië

Vraag gesteld door R. van Breugel op 30 mei 2022

Wij hebben een caravanverzekering en nu willen we de caravan achter laten in een afgesloten stalling in kroatie, is de caravan dan nog wel verzekerd of zouden we de verzekering dan op kunnen zeggen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U bent voornemens uw caravan bij een stalling in Kroatië achter te laten. U wilt graag weten of de caravanverzekering tijdens de stalling dekking biedt. Ook wilt u graag weten of u de verzekering kunt opzeggen.

Verplichte verzekering

Een caravanverzekering is niet verplicht. U kunt de verzekering met inachtneming van de opzegtermijn dus altijd opzeggen. U bepaalt uiteindelijk zelf welke risico’s u wel en welke risico’s u niet wilt verzekeren.

Schade aan derde

Schade die u met de caravan aan een ander toebrengt, valt meestal onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) of onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) van je auto.

Dekking verzekering

De caravanverzekering biedt dekking in het geval van schade aan of diefstal van de caravan. De gevallen waarin wel/geen dekking vanuit de verzekering wordt geboden staan omschreven in de toepasselijke algemene voorwaarden. Veel verzekeraars hanteren een bepaalde maximum termijn voor dekking bij een langdurig verblijf/gebruik ik het buitenland.

Conclusie

Een caravanverzekering is niet verplicht en u kunt een bestaande caravanverzekering dus altijd opzeggen. Na opzegging biedt de verzekering uiteraard geen dekking meer en draagt u zelf het risico bij schade aan of diefstal van de caravan. Bij een langdurig verblijf/gebruik in het buitenland wordt door veel verzekeraars dekking uitgesloten of beperkt. Het is dus raadzaam om de verzekeringsvoorwaarden te bekijken en de gevolgen voor de dekking met uw verzekeraar te bespreken.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Een caravanverzekering: zin of onzin?.