Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ontzegging rijbevoegdheid wegens het rijden onder invloed op een elektrische step

Vraag gesteld door op 29 mei 2022

Mijn zoon is in Hamburg onlangs aangehouden in het verkeer omdat hij onder invloed een  elektrische huur step bestuurde.
Hij heeft een blaastest gedaan op straat, is meegenomen naar het politiebureau, daar is de blaastest herhaald. Daarna is een bloedtest op het politiebureau afgenomen waarbij een waarde van 1.4 promille is geconstateerd. Er is die avond een boete uitgedeeld van 255 €. Onder vermelding van Trunkenhalt im Verkehr 316 StGB. Deze is contact afgerekend en er is een getekend voor afgifte van het geld.
In eerste is instantie is niet om zijn rijbewijs gevraagd bij het invullen van het protocol maar later wel. Na het onderteken van de opgelegde boete heeft hij een schrijven gekregen in het Nederlands waarvoor hij getekend heeft.
In de veronderstelling dat deze overtreding daarmee afgehandeld was is mijn zoon huiswaarts gekeerd.
Inmiddels enige weken later heeft hij een brief gekregen van Amtsgericht Hamburg (dd. 11 mei 2022) waarin staat dat hij zijn rijbewijs moet opsturen.
Reden: beschuldigd van dronken zijn in verkeer met voorlopige ontzegging van de rijbevoegdheid.
(Onder vermelding van 111a StPO en 69 StGB.)
We hebben enkele vragen:
-mag de koppeling gemaakt worden met het rijbewijs terwijl de overtreding op een elektrische step is begaan?
-wat raad u aan nu te doen?
-wat kunnen we verwachten wat betreft de vervolgstappen uit Duitsland?
-komt er nog een definitief besluit?
-er wordt gevraagd het rijbewijs op te sturen. Dan kan hij niet meer in Nederland rijden. Is een kopie opsturen ook voldoende?
Wij zien uit naar uw antwoord.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert


Uw zoon is onlangs in Duitsland aangehouden omdat hij op een elektrische step reed en onder invloed van alcohol verkeerde. Er werd na onderzoek een waarde van 1.4 promille geconstateerd. Hij kreeg een boete van €255 en heeft deze direct voldaan. Nu heeft hij een brief ontvangen waarin hij een voorlopige ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd krijgt. U heeft hierover een paar vragen:

- Mag de koppeling gemaakt worden met het rijbewijs terwijl de overtreding op een elektrische step is begaan?
Volgens de Duitse wet worden e-steps gezien als volwaardige voertuigen, wat betekent dat de normale verkeersregels van toepassing zijn voor iedereen die op een e-step rijdt.
Rijden onder invloed: bij meer dan 1,1 promille wordt dit gezien als een strafzaak ( geldboete of gevangenisstraf). Daarnaast kan een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd.

- Wat raad u aan nu te doen?
Ik raad aan om gevolg te geven aan dat wat van uw zoon gevraagd wordt

- Wat kunnen we verwachten wat betreft de vervolgstappen uit Duitsland?
De Duitse justitie beoordeelt de strafmaat aan de hand van de feiten en omstandigheden. Of hier nog een verder gevolg aan gegeven wordt, lijkt niet voor de hand te liggen. De strafmaat is met de boete en de rijontzegging bepaald. U kunt ook contact opnemen met de instantie waarvan uw zoon de brief  heeft ontvangen. In de brief staat in het algemeen de naam van degene die de zaak behandelt.

- Er wordt gevraagd het rijbewijs op te sturen, maar dan kan hij niet meer in Nederland rijden. Is een kopie opsturen ook voldoende?
Het rijverbod geldt alleen in Duitsland. Wel dient u er rekening mee te houden dat het rijbewijs getoond moet worden bij controle in Nederland.
Of het opsturen van een kopie van het rijbewijs voldoende is, kunt u het beste vragen bij de betreffende instantie. Ik raad aan deze vraag per mail te stellen en daarbij de betreffende brief en een scan van het rijbewijs mee te sturen. Er zijn instanties die het op deze manier ook accepteren. Registratie is van belang voor de ingangsdatum van de rijontzegging.