Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Naheffingsaanslag op gehandicaptenparkeerplaats

Vraag gesteld door J. Krans op 5 mei 2022

Ik heb een naheffing gekregen omdat ik in Scheveningen (Dr. Lelykade) op een parkeerplaats heb gestaan waar ik niet zou mogen staan. Ik heb een invalidenkaart en parkeerde op een P-plaats voor invaliden met bord E6 zonder onderbord wat m.i. zou moeten vermelden dat deze P-plaats uitsluitend bestemd was voor houders van deze kaart die tevens bewoner waren, wat ik na uitgebreid zoeken zag op internet. Mijn vraag is: Kan dit zomaar (dus zonder aanduiding)? Bovendien stond en staat op de gemeente Den Haag site (die ik raadpleegde voor ik naar Scheveningen vertrok) de volgende zin: "Een algemene gehandicaptenparkeerplaats (gpa) is een parkeerplaats waar elk voertuig met een gehandicaptenparkeerkaart mag parkeren zonder te betalen."
Het lijkt me dat ik sterk sta in deze. Graag uw oordeel en bvd.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangen in de Gemeente Den Haag. U bent de houder van een Europese Gehandicapte parkeerkaart en heeft uw auto geparkeerd op een parkeervak waarbij een verkeersbord E6, zonder onderbord is geplaatst. Op de website van de gemeente Den Haag heeft u gelezen dat op een algemeen gehandicapten parkeerplaats door houders van een Europese Gehandicapten parkeerkaart gratis mogen parkeren. U wilt graag weten of het zinvol is om bezwaar te maken tegen deze parkeerboete.

Gehandicapten parkeerkaart

Voor de houders van een gehandicaptenparkeerkaart gelden een aantal uitzonderingen op de verkeersregels. De geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenparkeerkaart moet achter de voorruit van het motorvoertuig op meer dan twee wielen zijn geplaatst om in aanmerking te komen voor deze uitzonderingen.

Gehandicaptenparkeerplaats

De houder van een Europese gehandicaptenparkeerkaart mag o.a. parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats. De houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag niet parkeren op een individuele gehandicaptenparkeerplaats d.w.z. een gehandicaptenparkeerplaats die blijkens een onderbord is gereserveerd voor een specifiek kenteken. Als geparkeerd wordt zonder gehandicaptenparkeerkaart op een algemene gehandicaptenparkeerplaats dan kan een geldboete worden opgelegd voor overtreding van art. 26 RVV 1990. Als geparkeerd wordt op een individuele gehandicaptenparkeerplaats door een ander voertuig dan waarvoor de parkeerplaats gereserveerd is kan alternatief een geldboete worden opgelegd voor overtreding van art. 24 lid 1 sub d RVV 1990.

Betaald parkeren

In beginsel geldt er geen vrijstelling van parkeerbelasting voor de houders van een gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente bepaalt in welk gebied parkeerbelasting verschuldigd raakt en of en wanneer er een vrijstelling geldt voor parkeerbelasting. De gemeente Den Haag geeft een vrijstelling voor parkeerbelasting aan de houders van de gehandicaptenparkeerkaart als geparkeerd wordt op een algemene gehandicaptenparkeerplaats en de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk leesbaar en zichtbaar achter de voorruit is geplaatst (art. 5:3 Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Den Haag.

Conclusie

Als u geparkeerd heeft op een algemene gehandicaptenparkeerplaats (verkeersbord E6, zonder onderbord) en een naheffingsaanslag parkeerbelasting heeft ontvangen, is het zinvolvol om hiertegen bezwaar te maken. De gemeente Den Haag geeft een vrijstelling voor parkeerbelasting aan de houders van een gehandicaptenparkeerkaart die parketen op een algemene gehandicaptenparkeerplaats. Ik raad u aan om bezwaar te maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting en een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart mee te sturen. Indien deze parkeerplaats geen algemene gehandicaptenparkeerplaats zou zijn, dan had de gemeente dit middels een onderbord moeten aangegeven.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's Europese gehandicaptenparkeerkaart en Parkeerovertredingen